Indeks 
Zapisnik
PDF 280kWORD 82k
Srijeda, 26. listopada 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Priopćenje predsjedništva
 4.Priznanje
 5.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 20. i 21. listopada 2016. (rasprava)
 6.Glasovanje
  
6.1.Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2017. - dvi dijelovi (glasovanje)
  
6.2.Opći proračun Europske unije za 2017. – svi dijelovi (glasovanje)
  
6.3.Revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja (glasovanje)
  
6.4.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Estonije EGF/2016/003 EE/nafta i kemikalije (glasovanje)
  
6.5.Lakši pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora ***II (glasovanje)
  
6.6.Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje ***II (glasovanje)
  
6.7.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. (glasovanje)
  
6.8.Transmasne kiseline (glasovanje)
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2015. (rasprava)
 11.Politike i djelovanje EU-a za zaštitu djece u kontekstu migracija (rasprava)
 12.Stanje na sjeveru Iraka/Mosulu (rasprava)
 13.Afganistan, osobito obveze EU-a i uloga Europskog parlamenta u Zajedničkom putu naprijed EU-a i Afganistana u vezi s pitanjima migracija (rasprava)
 14.Stanje u Bjelarusu (rasprava)
 15.Položaj novinara u Turskoj (rasprava)
 16.Sastav izaslanstva
 17.Nuklearna sigurnost i neširenje nuklearnog oružja (rasprava)
 18.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće - Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ENIAC - Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS - Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (rasprava)
 19.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 20.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 21.Podnošenje dokumenata
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:10 h.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je povodom 60. obljetnice ustanka mađarskog naroda protiv sovjetske diktature dao izjavu.


3. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je izjavio sljedeće:

„Kao što sam najavio u ponedjeljak, uputio sam Savjetodavnom odboru o ponašanju zastupnika slučaj sukoba dvaju zastupnika u Europskom parlamentu, Stevena Woolfa i Mikea Hookema, te od Savjetodavnog odbora zatražio da u tom pogledu hitno donese odluku. Savjetodavni odbor mi je proslijedio svoju preporuku. Zaključio je da se verzije opisa događaja koje su iznijela ta dva zastupnika u znatnoj mjeri razlikuju te da navodno nema izravnih svjedoka događaja. Nadalje je istaknuo da je s obzirom na težinu počinjenih prekršaja, a radi se o fizičkom nasilju, i njihove moguće kaznene posljedice potrebna dodatna istraga ne bi li se slučaj razjasnio.

Stoga sam odlučio slijediti preporuku Savjetodavnog odbora i slučaj uputiti nadležnim francuskim tijelima te sam ga proslijedio javnom tužitelju.

Na temelju rezultata istrage donijet ću odluku o eventualnim sankcijama u skladu s člankom 166. Poslovnika.

Informirat ću vas o daljnjem razvoju događaja u vezi s tim nemilim incidentom.


4. Priznanje

Predsjednik je u ime Parlamenta odao priznanje Francesci Ratti, zamjenici glavnog tajnika, prije njezina odlaska u mirovinu.


5. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 20. i 21. listopada 2016. (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 20. i 21. listopada 2016. (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nigel Farage, Bill Etheridge o prethodnim govorima i jutrošnjoj izjavi predsjedništva (predsjednik je dao objašnjenje), Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Udo Voigt, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a (predsjednik je zatražio i dao objašnjenje), Marine Le Pen, u ime Kluba zastupnika ENF-a koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, i Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Bill Etheridge radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Konstantinosu Papadakisu koji je na njega odgovorio, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg i Georgios Epitideios.

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

Govorila je Maria Grapini o tijeku rasprave.

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

°
° ° °

Govorili su:

- Mike Hookem, na početku rasprave, kako bi dao osobnu opasku na izjavu Manfreda Webera i predsjednika (predsjednik je dao objašnjenje);

- Nigel Farage, o eventualnoj ekstrateritorijalnosti zgrada Parlamenta u Strasbourgu (predsjednik je podsjetio na pravila o ponašaju zastupnika te opisao okolnosti koje su ga nagnale da slučaj proslijedi javnom tužitelju);

- Philippe Lamberts, o zatvaranju glavnog dnevnog lista opozicije u Mađarskoj koji je zatim kupio bliski suradnik mađarskog premijera;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza o uhićenju dvojice gradonačelnika Diyarbakira i valonskom protivljenju sklapanju Sporazuma CETA (predsjednik je dao objašnjenje).

Govorili su: predsjednik kako bi pozdravio dva zastupnika na odlasku, Matthiasa Grootea i Richarda Howitta, i Richard Howitt.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2017. - dvi dijelovi (glasovanje)

— Nacrti amandmana na neizvršena sredstva trećeg dijela općeg proračuna Europske unije za 2017. koji se odnose na Komisiju;

— Nacrti amandmana na neizvršena sredstva dijelova I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X općeg proračuna Europske unije za 2017. koji se odnose na Europski parlament, Vijeće, Sud, Revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europskog ombudsmana, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europsku službu za vanjsko djelovanje.

U skladu s odredbama ugovora za nacrte amandmana mora glasovati većina zastupnika u Europskom parlamentu kako bi bili usvojeni.

(Nacrti amandmana nalaze se u prilogu „Usvojenim tekstovima”.)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Govorili su:


Prije glasovanja:

Jens Geier (izvjestitelj) najprije je dao sljedeću izjavu:

„Dana 17. listopada 2016. Komisija je usvojila pismo izmjene. Osim tradicionalnog ažuriranja procjena potreba za rashode u područjima poljoprivrede i ribarstva, to pismo izmjene sadrži ključne elemente revizije Višegodišnjeg financijskog okvira sredinom razdoblja 2014. 2020. U njemu se iznosi ključno umrežavanje proračuna za 2017. i revizije Višegodišnjeg financijskog okvira. Parlament od Vijeća očekuje da se o tom pismu izmjene očituje najkasnije na početku postupka mirenja. Europski parlament odlučio je do kraja godine zaključiti proračunski postupak za 2017. i reviziju Višegodišnjeg financijskog okvira. Za to su potrebni sveobuhvatni pregovori. Europski parlament očekuje da Vijeće u tom pogledu iskaže dobru volju.

Jens Geier je zatim predložio sljedeće tehničke izmjene:

„Iznosi:

— Linija 15 04 77 12 „Pripremno djelovanje — Europa za festivale, festivali za Europu (EFFE)(amandman 529): plaćanja su prilagođena na 175 000 EUR .

Proračunske linije:

— Linija 09 05 77 10 Pilot-projekt — Okvir najboljih praksi za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (amandman 1573): proračunska linija bit će ispravljena na 09 04 77 10.

— Linija 33 02 77 19 „Pilot-projekt — Korištenje sporta za praćenje i savjetovanje mladih u opasnosti od radikalizacije (amandman 1611): proračunska linija bit će ispravljena na 15 02 77 19.

Naposljetku je Indrek Tarand (izvjestitelj) predložio sljedeće tehničke izmjene dijela I. (Europski parlement – organizacijska struktura):

— u pogledu mjesta direktora Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade, umjesto "stalno mjesto AD12", valja napisati "privremeno mjesto AD12".

— o amandmanu 1556 glasovat će se u dva dijela (odvojeno glasovanje o riječima "više od 76 mjesta" za klubove zastupnika).

Nakon što je utvrdio da je taj posljednji zahtjev podnesen izvan roka predsjednik ga nije uvažio.

Parlament je odobrio ostale predložene izmjene.

Janusz Korwin-Mikke govorio je o iznosima, Jens Geier dao je objašnjenje.

Tijekom glasovanja Marc Tarabella govorio je o tijeku rasprave.

Nakon glasovanja:

Ivan Lesay (predsjedatelj Vijeća) primio je na znanje razlike u stajalištima Parlamenta i Vijeća te je rekao da se slaže sa sazivanjem Odbora za mirenje u skladu s člankom 314. stavkom 4. alinejom c) Ugovora o fukcioniranju Europske unije.


6.2. Opći proračun Europske unije za 2017. – svi dijelovi (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jens Geier i Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0411)


6.3. Revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

Izjava Komisije: Revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja (2016/2931(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0412)


6.4. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Estonije EGF/2016/003 EE/nafta i kemikalije (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Estonije – EGF/2016/003 EE/nafta i kemikalije) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - Odbor BUDG - Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0413)


6.5. Lakši pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lakšem pristupu internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0414)


6.6. Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0415)


6.7. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. (glasovanje)

Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. [2016/2101(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0416)


6.8. Transmasne kiseline (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

Pitanje za usmeni odgovor (O-000105/2016) koje je postavio Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Transmasne kiseline (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000106/2016) koje je postavio Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Transmasne kiseline (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0417).


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


8. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Jens Geier i Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr i Seán Kelly

Revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly i Jasenko Selimovic

Preporuka za drugo čitanje Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy i Seán Kelly

Preporuka za drugo čitanje Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Izvješće: Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Transmasne kiseline - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan i Seán Kelly.


(Sjednica je prekinuta u 13:55 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2015. (rasprava)

Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2015. (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predsjednik Revizorskog suda) održao je predstavljanje.

Govorila je Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Joachim Zeller, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Louis Aliot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tomáš Zdechovský i Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt i Petri Sarvamaa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Kristalina Georgieva i Klaus-Heiner Lehne.

Rasprava je zaključena.


11. Politike i djelovanje EU-a za zaštitu djece u kontekstu migracija (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000126/2016) koje su postavili Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea i Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Monika Hohlmeier i Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao i Laura Ferrara, Komisiji: Politike i djelovanje EU-a za zaštitu djece u kontekstu migracija (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt i Jean Lambert obrazložili su pitanje.

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Jiří Pospíšil koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis i Igor Šoltes.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.


12. Stanje na sjeveru Iraka/Mosulu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na sjeveru Iraka/Mosulu (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Lars Adaktusson, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Aymeric Chauprade, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr i György Hölvényi.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok i László Tőkés.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk i Csaba Sógor.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016);

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen i Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen i Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert i Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Mosulu/sjevernom Iraku (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 27.10.2016..


13. Afganistan, osobito obveze EU-a i uloga Europskog parlamenta u Zajedničkom putu naprijed EU-a i Afganistana u vezi s pitanjima migracija (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Afganistan, osobito obveze EU-a i uloga Europskog parlamenta u Zajedničkom putu naprijed EU-a i Afganistana u vezi s pitanjima migracija (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri i Pina Picierno.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes i Takis Hadjigeorgiou.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.


14. Stanje u Bjelarusu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Bjelarusu (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (povjerenik Komisije) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Jens Nilsson, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Michaela Šojdrová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Anna Elżbieta Fotyga.

Govorio je Corina Crețu.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


15. Položaj novinara u Turskoj (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Položaj novinara u Turskoj (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (povjerenica Komisije) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Beatrix von Storch, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous i Patrick Le Hyaric.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues i Georgi Pirinski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan i Julie Ward.

Govorila je Corina Crețu.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky i Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho i Miltiadis Kyrkos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy i Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Hannu Takkula, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Manolis Kefalogiannis, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o položaju novinara u Turskoj (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 27.10.2016..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


16. Sastav izaslanstva

Predsjednik je od Kluba zastupnika ECR-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Emma McClarkin umjesto Briana Crowleya.

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


17. Nuklearna sigurnost i neširenje nuklearnog oružja (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Nuklearna sigurnost i neširenje nuklearnog oružja (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (povjerenica Komisije) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Andrey Kovatchev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laurenţiu Rebega, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorila je Corina Crețu.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja (2016/2936(RSP)(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi i Julia Pitera, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler i Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo i Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward i Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 27.10.2016..


18. Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće - Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ENIAC - Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS - Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (rasprava)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014. [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014. [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014. [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki i Marian-Jean Marinescu predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Ivan Lesay (predsjedatelj Vijeća) i Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su: Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miroslav Poche, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Petri Sarvamaa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki i Marian-Jean Marinescu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 zapisnika od 27.10.2016..


19. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov školjkaša Venus spp. u talijanskim teritorijalnim vodama (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br.1394/2014 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u jugozapadnim vodama (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov oblića u Crnome moru (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br.148/2013 o dopuni Uredbe (EU) br.648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 19. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za standarde procjene referentnih portfelja i postupke razmjene tih procjena (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 24. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora na zahtjev nadležnih odbora:

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 5. rujna 2016.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca

Upućeno nadležnom odboru: PECH

Nacrt delegirane uredbe za koji je upućen zahtjev za mišljenje, a rok je izmijenjen s jednog na tri mjeseca na zahtjev Europske komisije:

- Delegirana uredba Komisije kojom se dopunjuje Uredba (EU) nº 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Rok za podnošenje prigovora: 3 mjeseca od datuma primitka 6. listopada 2016. na zahtjev Europske komisije.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrt delegiranog akta za koji je nadležni odbor zatražio od Europske komisije da unese izmjene:

Nakon analize delegiranog akta Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-a II.a – C(2016)6272, Odbor za ribarstvo zatražio je od Europske komisije da unese izmjenu na predloženi tekst članka 3.:

"Odstupajući od članka 1. obveza iskrcavanja bakalara na temelju ove Uredbe primjenjuje se samo ako se Uredba (EZ) nº 1342/2008 ili njezino poglavlje III stavi izvan snage prije 1. siječnja 2017."

Trebalo bi izmijeniti izraz "prije 1. siječnja 2017." u "s učinkom od 1. siječnja 2017.".


20. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni PrilogaII. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu olova radi prilagodbe tehničkom napretku (COM(2016)0560 - 2016/2962(RPS) - rok: 9 siječanja 2017)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO
mišljenje: ENVI, ITRE

- Uredba Komisije o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (D045714/03 - 2016/2940(RPS) - : 11 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. i X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (D045867/03 - 2016/2941(RPS) - : 11 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjenama Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu operacija jednomotornih aviona s turbinskim motorom noću ili u instrumentalnim meteorološkim uvjetima te zahtjeva za odobravanje osposobljavanja o opasnoj robi za komercijalne specijalizirane operacije i nekomercijalne operacije kompleksnim zrakoplovima na motorni pogon, uključujući nekomercijalne specijalizirane operacije kompleksnim zrakoplovima na motorni pogon (D045909/03 - 2016/2939(RPS) - : 10 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa dodavanjem Priloga o usklađenim informacijama povezanima s hitnim zdravstvenim intervencijama (D046374/04 - 2016/2960(RPS) - rok: 22 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima, u pogledu popisa aktivnih tvari (D046976/01 - 2016/2949(RPS) - : 19 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o imenovanju referentnog laboratorija EU-a za bolesti uzrokovane virusima capripox (bolest kvrgave kože te ovčje i kozje boginje), utvrđivanju dodatnih odgovornosti i zadaća toga laboratorija te izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (D047122/02 - 2016/2944(RPS) -rok: 14 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu parametara za pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u bioplin ili kompost, uvjeta uvoza hrane za kućne ljubimce i izvoza prerađenog stajskog gnoja (D047366/02 - 2016/2947(RPS) - : 18 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D047413/01 - 2016/2938(RPS) - rok: 7 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D047414/01 - 2016/2937(RPS) -rok : 7 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


21. Podnošenje dokumenata

Vijeće i Komisija podnijeli su sljedeće dokumente:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 28/2016. - dio III. - Komisija (N8-0070/2016 - C8-0407/2016 - 2016/2259(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 5/2016 - Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0071/2016 - C8-0408/2016 - 2016/2260(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 29/2016. - dio III. - Komisija (N8-0072/2016 - C8-0410/2016 - 2016/2261(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 30/2016 - dio III. – Komisija (N8-0073/2016 - C8-0411/2016 - 2016/2262(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. 5-INF/2016. - Sud Europske unije (N8-0076/2016 - C8-0416/2016 - 2016/2263(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. 6-INF/2016. - Sud Europske unije (N8-0077/2016 - C8-0418/2016 - 2016/2264(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. 7 - INF/2016. - Sud Europske unije (N8-0078/2016 - C8-0419/2016 - 2016/2265(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


22. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 593.008/OJJE).


23. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:40 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Collins, Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti