Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 27. oktober 2016 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes af flere medlemsstater (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om neonatal sundhed (B8-1021/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om farerne ved høje lydniveauer i forbindelse med brug af hovedtelefoner eller høretelefoner (B8-1022/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Kemikalieagentur (B8-1023/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Miljøagentur (B8-1025/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (B8-1026/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (B8-1028/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den krise, der berører mælkeproducenterne (B8-1029/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om indrømmelse af en fritagelse for naturlig æterisk lavendelolie inden for rammerne af REACH-forordningen (B8-1030/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (B8-1031/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (B8-1032/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (B8-1033/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af EU-Satellitcentret (B8-1034/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG

- Dominique Bilde og Marie-Christine Boutonnet. Forslag til beslutning om kæledyrsterapi (B8-1035/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (B8-1036/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afskaffelse af kastration af grise (B8-1037/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afskaffelse af tandslibning på grise (B8-1038/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forholdene i forbindelse med opdræt af ammekøer (B8-1039/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forholdene i forbindelse med opdræt af kalve (B8-1040/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afskaffelse af halekupering af grise (B8-1041/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forholdene i forbindelse med opdræt af stude (B8-1044/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om krybskytteri på elefanter i Afrika og Asien (B8-1045/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forholdene i forbindelse med opdræt af malkekøer (B8-1046/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (B8-1047/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (B8-1048/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (B8-1049/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Den Europæiske Unions enhed for retligt samarbejde (B8-1050/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om antibiotikaresistente bakterier (B8-1059/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om bekæmpelse af børnepornografi (B8-1091/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om bekæmpelse af papirspild (B8-1092/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om de problemer, der er forårsaget af virksomhedernes direkte finansiering (B8-1093/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Forslag til beslutning om de strukturelle ubalancer i den internationale handel som følge af illoyal konkurrence fra Kina (B8-1094/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om pengeoverførsler fra udviklede lande til de mindst udviklede lande (B8-1095/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om følgerne af reformerne af pensionssystemerne i krisetider (B8-1096/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Florian Philippot og Sophie Montel. Forslag til beslutning om visumliberalisering for tyrkiske statsborgere (B8-1097/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Florian Philippot og Sophie Montel. Forslag til beslutning om omstruktureringsplanen for Areva og retten til statsstøtte (B8-1098/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forebyggelse af interessekonflikter blandt tidligere EU-kommissærer (B8-1099/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om særlige og mere velegnede programmer med sigte på at fremme reintegration af personer på over 50 år på arbejdsmarkedet (B8-1100/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udvikling af kampen mod forfalskning (B8-1101/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om reformering af trafiksikkerhedssystemet (B8-1102/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (B8-1103/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (B8-1104/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om kerneenergi (B8-1105/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om begrænsning af anvendelsen af pesticider for at opnå en bedre vandbeskyttelse (B8-1106/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anbringelse af børn af myrdede kvinder (B8-1107/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om bekæmpelse af ulovlig handel med elfenben til Europa ved hjælp af trofæjagt (B8-1108/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om korrekt forvaltning af vandressourcerne (B8-1109/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om ansættelsesvilkårene i luftfartssektoren (B8-1110/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

TRAN

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om støtteprogrammet for reformer og medlemsstaternes involvering (B8-1111/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik