Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2016 - Strasbourg

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys vastasyntyneiden terveydestä (B8-1021/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys kuulokkeiden käyttöön liittyvän korkean melutason vaaroista (B8-1022/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan kemikaaliviraston sulkemisesta (B8-1023/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan ympäristökeskuksen sulkemisesta (B8-1025/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston sulkemisesta (B8-1026/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan meriturvallisuusviraston sulkemisesta (B8-1028/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys maidontuottajia koskevasta kriisistä (B8-1029/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys vapautuksen myöntämisestä luonnollisille eteerisille laventeliöljyille REACH-asetuksen puitteissa (B8-1030/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin rautatieviraston lakkauttamisesta (B8-1031/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen sulkemisesta (B8-1032/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen sulkemisesta (B8-1033/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin satelliittikeskuksen sulkemisesta (B8-1034/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG

- Dominique Bilde ja Marie-Christine Boutonnet. Päätöslauselmaesitys lemmikkieläinterapiasta (B8-1035/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan koulutussäätiön sulkemisesta (B8-1036/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys sikojen kastraation lakkauttamisesta (B8-1037/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys sikojen hampaiden hiomisen lakkauttamisesta (B8-1038/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys emolehmien kasvatusoloista (B8-1039/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys vasikoiden kasvatusoloista (B8-1040/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys sikojen hännän typistämisen lakkauttamisesta (B8-1041/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys nautojen kasvatusoloista (B8-1044/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys afrikannorsujen ja aasiannorsujen salametsästyksestä (B8-1045/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys lypsylehmien kasvatusoloista (B8-1046/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen sulkemisesta (B8-1047/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan tasa-arvoinstituutin sulkemisesta (B8-1048/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lakkauttamisesta (B8-1049/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksiköstä (B8-1050/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista (B8-1059/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys lapsipornon torjunnasta (B8-1091/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys paperin tuhlauksen ehkäisemisestä (B8-1092/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys yritysten suoran rahoituksen aiheuttamista ongelmista (B8-1093/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kiinan vilpillisen kilpailun aiheuttamasta kansainvälisen kaupan rakenteellisesta epätasapainosta (B8-1094/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys rahalähetyksistä kehittyneistä maista vähemmän kehittyneisiin maihin (B8-1095/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys eläkejärjestelmien uudistuspolitiikkojen seurauksista talouskriisin aikana (B8-1096/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Florian Philippot ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys Turkin kansalaisia koskevien viisumimenettelyjen helpottamisesta (B8-1097/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Florian Philippot ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys Areva-yhtiön rakenneuudistussuunnitelmasta ja oikeudesta valtiontukeen (B8-1098/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan komission entisten jäsenten eturistiriitojen ehkäisystä (B8-1099/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys erityisohjelmia koskevasta pyynnöstä yli 50-vuotiaiden työmarkkinoille uudelleenintegroinnin edistämiseksi (B8-1100/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys väärentämisen torjunnan kehittymisestä (B8-1101/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tieturvallisuusjärjestelmän uudistamisesta (B8-1102/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön sulkemisesta (B8-1103/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston sulkemisesta (B8-1104/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys ydinenergiasta (B8-1105/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys torjunta-aineiden käytön vähentämisestä vesistöjen suojelun edistämiseksi (B8-1106/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naismurhien takia orvoksi jääneiden lasten huollosta (B8-1107/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys Eurooppaan suuntautuvan metsästysmuistoiksi tarkoitetun norsunluun kaupan torjunnasta (B8-1108/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vesivarojen asianmukaisesta hallinnasta (B8-1109/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys työehdoista lentoliikennealalla (B8-1110/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

TRAN

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys rakenneuudistusten tukiohjelmasta ja jäsenvaltioiden osallistumisesta siihen (B8-1111/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö