Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 27 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

nuomonė :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujagimių sveikatos (B8-1021/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl su dideliais triukšmo lygiais susijusio pavojaus naudojant ausines, uždedamas ant galvos arba įdedamas į ausį (B8-1022/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos cheminių medžiagų agentūros uždarymo (B8-1023/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos aplinkos agentūros uždarymo (B8-1025/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos uždarymo (B8-1026/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos jūrų saugumo agentūros uždarymo (B8-1028/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pieno gamintojų patiriamos krizės (B8-1029/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo atleisti natūralius levandų eterinius aliejus nuo reikalavimo registruoti pagal REACH reglamentą (B8-1030/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros uždarymo (B8-1031/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro uždarymo (B8-1032/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro uždarymo (B8-1033/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos palydovų centro uždarymo (B8-1034/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG

- Dominique Bilde ir Marie-Christine Boutonnet. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų terapijos (B8-1035/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos mokymo fondo uždarymo (B8-1036/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulių kastravimo panaikinimo (B8-1037/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulių dantų šlifavimo praktikos panaikinimo (B8-1038/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl karvių žindenių auginimo sąlygų (B8-1039/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veršiukų auginimo sąlygų (B8-1040/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulių uodegų trumpinimo (B8-1041/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galvijų auginimo sąlygų (B8-1044/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl brakonieriškos Afrikos ir Azijos dramblių medžioklės (B8-1045/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pieninių karvių auginimo sąlygų (B8-1046/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos saugumo studijų instituto uždarymo (B8-1047/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos lyčių lygybės instituto uždarymo (B8-1048/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro uždarymo (B8-1049/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinio (B8-1050/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl antibiotikams atsparių bakterijų (B8-1059/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vaikų pornografija (B8-1091/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su popieriaus švaistymu (B8-1092/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl problemų, kurias lemia įmonių finansavimas be tarpininkų (B8-1093/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinės prekybos struktūrinio disbalanso, atsirandančio dėl Kinijos nesąžiningos konkurencijos (B8-1094/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl lėšų pervedimų iš išsivysčiusių šalių į mažiau išsivysčiusias šalis (B8-1095/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pensijų sistemų reformos politikos pasekmių krizės metu (B8-1096/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Florian Philippot and Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vizų režimo liberalizavimo Turkijos piliečiams plano (B8-1097/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Florian Philippot and Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrovės „Areva“ restruktūrizavimo plano ir valstybės pagalbos teisės (B8-1098/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl buvusių Europos Komisijos narių interesų konfliktų prevencijos (B8-1099/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo numatyti konkrečių ir tinkamesnių programų, skirtų vyresnių nei 50 metų asmenų grįžimui į darbo rinką (B8-1100/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su klastojimu plėtojimo (B8-1101/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kelių eismo saugumo sistemos reformos (B8-1102/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo uždarymo (B8-1103/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros uždarymo (B8-1104/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl branduolinės energetikos (B8-1105/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pesticidų naudojimo apribojimo siekiant geresnės vandens apsaugos (B8-1106/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų, kurie tapo našlaičiais dėl motinų nužudymo dėl lyties, globos (B8-1107/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su dramblio kaulo importu į Europą, susijusiu su trofėjų medžiokle (B8-1108/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tinkamo vandens išteklių valdymo (B8-1109/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įdarbinimo sąlygų oro transporto sektoriuje (B8-1110/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reformų rėmimo programos ir valstybių narių dalyvavimo (B8-1111/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Teisinė informacija - Privatumo politika