Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 27. oktobris - Strasbūra

2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu (07592/2016 - C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaundzimušo veselību (B8-1021/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par briesmām, kas saistītas ar augstu trokšņa līmeni, izmantojot austiņas (B8-1022/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Ķimikāliju aģentūras slēgšanu (B8-1023/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Vides aģentūras slēgšanu (B8-1025/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Inovācijas un tīklu izpildaģentūras slēgšanu (B8-1026/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Jūras drošības aģentūras slēgšanu (B8-1028/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par krīzi, kas skar piena ražotājus (B8-1029/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izņēmuma paredzēšanu lavandas dabīgajai ēteriskajai eļļai REACH regulā (B8-1030/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras slēgšanu (B8-1031/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra slēgšanu (B8-1032/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra slēgšanu (B8-1033/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Satelītcentra slēgšanu (B8-1034/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Dominique Bilde un Marie-Christine Boutonnet. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par terapiju ar dzīvniekiem (B8-1035/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Izglītības fonda slēgšanu (B8-1036/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku kastrācijas izskaušanu (B8-1037/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku zobu slīpēšanas izskaušanu (B8-1038/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zīdītājgovju audzēšanas apstākļiem (B8-1039/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par teļu audzēšanas apstākļiem (B8-1040/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku astu amputēšanas izskaušanu (B8-1041/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par liellopu audzēšanas apstākļiem (B8-1044/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ziloņu malumedniecību Āfrikā un Āzijā (B8-1045/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par piena govju audzēšanas apstākļiem (B8-1046/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Drošības izpētes institūta slēgšanu (B8-1047/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta slēgšanu (B8-1048/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra slēgšanu (B8-1049/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Tiesu sadarbības vienību (B8-1050/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par baktērijām, kas ir rezistentas pret antibiotikām (B8-1059/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret bērnu pornogrāfiju (B8-1091/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret papīra izšķiešanu (B8-1092/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par problēmām, ko rada uzņēmumu finansēšana bez starpniekiem (B8-1093/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ķīnas īstenotās negodīgās konkurences izraisīto starptautiskās tirdzniecības strukturālo nelīdzsvarotību (B8-1094/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par attīstīto valstu finanšu līdzekļu pārvedumiem vismazāk attīstītajām valstīm (B8-1095/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par krīzes laikā īstenotās pensijas sistēmu reformu politikas ietekmi (B8-1096/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Florian Philippot un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turcijas valstspiederīgajiem piemērotā vīzu režīma liberalizācijas projektu (B8-1097/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Florian Philippot un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņēmumu grupas Areva pārstrukturēšanas plānu un tiesībām uz valsts atbalstu (B8-1098/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bijušo Eiropas Komisijas locekļu interešu konfliktu novēršanu (B8-1099/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu izveidot īpašas un piemērotākas programmas, kas veicinātu 50 gadus sasniegušo cilvēku atgriešanos darbā (B8-1100/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par viltošanas apkarošanā panākto progresu (B8-1101/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ceļu drošības sistēmas reformu (B8-1102/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda slēgšanu (B8-1103/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras slēgšanu (B8-1104/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kodolenerģiju (B8-1105/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pesticīdu izmantošanas ierobežošanu ūdens labākas aizsardzības nolūkā (B8-1106/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noslepkavotu sieviešu bērnu nodošanu aizbildnībā (B8-1107/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medību trofeju izmantošanu cīņā pret ziloņkaula ievešanu Eiropā (B8-1108/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens resursu pareizu apsaimniekošanu (B8-1109/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nodarbinātības apstākļiem gaisa transporta jomā (B8-1110/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

TRAN

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par reformu atbalsta programmu un dalībvalstu iesaistīšanos (B8-1111/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

Juridisks paziņojums - Privātuma politika