Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 27 października 2016 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz wsprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zdrowia noworodków (B8-1021/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń związanych z dużym natężeniem hałasu w słuchawkach nausznych i dousznych (B8-1022/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiej Agencji Chemikaliów (B8-1023/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiej Agencji Środowiska (B8-1025/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (B8-1026/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (B8-1028/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu dotykającego producentów mleka (B8-1029/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie przyznania zwolnienia dla naturalnych lawendowych olejków eterycznych w ramach rozporządzenia REACH (B8-1030/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (B8-1031/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (B8-1032/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (B8-1033/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (B8-1034/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

- Dominique Bilde i Marie-Christine Boutonnet. Projekt rezolucji w sprawie zooterapii (B8-1035/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiej Fundacji Kształcenia (B8-1036/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania kastracji świń (B8-1037/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania praktyki ścierania zębów świniom (B8-1038/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli krów mamek (B8-1039/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli cieląt (B8-1040/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania praktyki obcinania ogonów świniom (B8-1041/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli bydła (B8-1044/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie kłusowania na słonie w Afryce i Azji (B8-1045/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli krów mlecznych (B8-1046/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (B8-1047/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (B8-1048/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (B8-1049/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie unijnej jednostki współpracy sądowej (B8-1050/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie bakterii opornych na antybiotyki (B8-1059/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej (B8-1091/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania marnotrawienia papieru (B8-1092/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie problemów powodowanych przez bezpośrednie finansowanie przedsiębiorstw (B8-1093/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zaburzeń równowagi strukturalnej światowego handlu spowodowanych nieuczciwą konkurencją Chin (B8-1094/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przekazów pieniężnych z krajów rozwiniętych do krajów słabiej rozwiniętych (B8-1095/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie konsekwencji polityki reform systemów emerytalnych w czasie kryzysu (B8-1096/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Florian Philippot and Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie liberalizacji reżimu wizowego dla obywateli tureckich (B8-1097/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Florian Philippot and Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie planu restrukturyzacji Arevy i przepisów dotyczących pomocy państwa (B8-1098/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania konfliktom interesów byłych komisarzy europejskich (B8-1099/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie specjalnych i lepiej dostosowanych programów promujących reintegrację zawodową osób powyżej 50. roku życia (B8-1100/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju walki z podrabianiem produktów (B8-1101/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie reformy systemu bezpieczeństwa drogowego (B8-1102/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (B8-1103/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (B8-1104/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie energii jądrowej (B8-1105/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia stosowania pestycydów w celu lepszej ochrony wody (B8-1106/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie pieczy nad dziećmi osieroconymi w wyniku kobietobójstwa (B8-1107/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania przemytu kości słoniowej do Europy dzięki polowaniom dla trofeów (B8-1108/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie właściwej gospodarki wodnej (B8-1109/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie warunków zatrudnienia w sektorze transportu lotniczego (B8-1110/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie programu wspierania reform i zaangażowania państw członkowskich (B8-1111/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności