Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. oktober 2016 - Strasbourg

2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o zdravju novorojenčkov (B8-1021/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o nevarnostih, povezanih z visoko stopnjo glasnosti pri uporabi naglavnih ali ušesnih slušalk (B8-1022/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za kemikalije (B8-1023/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za okolje (B8-1025/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (B8-1026/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za pomorsko varnost (B8-1028/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o krizi, ki pesti pridelovalce mleka (B8-1029/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o odobritvi izvzetja za naravna eterična olja sivke v uredbi REACH (B8-1030/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Agencije Evropske unije za železnice (B8-1031/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (B8-1032/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije v zvezi z zaprtjem Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (B8-1033/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Satelitskega centra Evropske unije (B8-1034/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Dominique Bilde in Marie-Christine Boutonnet. Predlog resolucije o terapiji z živalmi (B8-1035/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske fundacije za usposabljanje (B8-1036/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odpravi kastracije prašičev (B8-1037/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odpravi brušenja zob pri prašičih (B8-1038/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji krav dojilj (B8-1039/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji telet (B8-1040/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odpravi krajšanja repov pri prašičih (B8-1041/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji goveda (B8-1044/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o divjem lovu na afriške in azijske slone (B8-1045/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji krav molznic (B8-1046/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Inštituta Evropske unije za varnostne študije (B8-1047/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropskega inštituta za enakost spolov (B8-1048/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (B8-1049/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o Uradu Evropske unije za pravosodno sodelovanje (B8-1050/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o bakterijah, odpornih na antibiotike (B8-1059/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o boju proti pedofiliji (B8-1091/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o boju proti potratnem ravnanju s papirjem (B8-1092/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o težavah zaradi financiranja podjetij brez finančnih posrednikov (B8-1093/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o strukturnih neravnovesjih v mednarodni trgovini zaradi nelojalne kitajske konkurence (B8-1094/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o nakazilih iz razvitih v manj razvite države (B8-1095/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o posledicah reformnih politik na področju pokojninskih sistemov v času krize (B8-1096/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Florian Philippot in Sophie Montel. Predlog resolucije o predlagani poenostavitvi vizumskega režima za turške državljane (B8-1097/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Florian Philippot and Sophie Montel. Predlog resolucije o načrtu za prestrukturiranje podjetja Areva in pravilih o državni pomoči (B8-1098/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o preprečevanju navzkrižij interesov nekdanjih evropskih komisarjev (B8-1099/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po posebnih in ustreznejših programih za spodbujanje ponovne vključitve delavcev, starejših od 50 let, na trg dela (B8-1100/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o napredku pri boju proti ponarejanju (B8-1101/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o reformi sistema varnosti v cestnem prometu (B8-1102/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (B8-1103/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (B8-1104/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o jedrski energiji (B8-1105/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o omejevanju uporabe pesticidov za boljše varstvo voda (B8-1106/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oddaji otrok, osirotelih zaradi feminicida, v rejništvo (B8-1107/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o boju proti trgovini s slonovino, dobljeno z lovom na trofeje in namenjeno v Evropo (B8-1108/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustreznem upravljanju vodnih virov (B8-1109/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pogojih za zaposlovanje v letalskem sektorju (B8-1110/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

TRAN

- Dominique Martin. Predlog resolucije o programu za podporo strukturnim reformam in vključenosti držav članic (B8-1111/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov