Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2872(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1126/2016

Forhandlinger :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Afstemninger :

PV 27/10/2016 - 8.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0425

Protokol
Torsdag den 27. oktober 2016 - Strasbourg

3. Europæisk volontørtjeneste (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000107/2016) af Silvia Costa, for CULT, til Kommissionen: Europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa begrundede spørgsmålet.

Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krystyna Łybacka, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Thomas Mann, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia Costa, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Milan Zver, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús og Cécile Kashetu Kyenge.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso og Tonino Picula.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Indlæg af Tibor Navracsics.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Silvia Costa og Petra Kammerevert, for S&D-Gruppen, om frivilligt arbejde og en europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016)

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver og Elissavet Vozemberg-Vrionidi, for PPE-Gruppen, om europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016)

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka og Barbara Spinelli, for GUE/NGL-Gruppen, om europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016)

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin og Marielle de Sarnez, for ALDE-Gruppen, om europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016)

—   Andrew Lewer og Angel Dzhambazki, for ECR-Gruppen, om europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016)

—   Helga Trüpel, for Verts/ALE-Gruppen, om Europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 27.10.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik