Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2872(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1126/2016

Keskustelut :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0425

Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2016 - Strasbourg

3. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000107/2016) – Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa esitteli kysymyksen.

Tibor Navracsics (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, S&D-ryhmän puolesta Krystyna Łybacka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puolesta Curzio Maltese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krystyna Łybacka, Verts/ALE-ryhmän puolesta Ernest Maragall, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Thomas Mann, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Dominique Bilde, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia Costa, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Milan Zver, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús ja Cécile Kashetu Kyenge.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso ja Tonino Picula.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Tibor Navracsics käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Silvia Costa ja Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016)

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver ja Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016)

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016)

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016)

—   Andrew Lewer ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016)

—   Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.10.2016, kohta 8.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö