Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2872(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-1126/2016

Debatten :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Stemmingen :

PV 27/10/2016 - 8.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0425

Notulen
Donderdag 27 oktober 2016 - Straatsburg

3. Europese vrijwilligersdienst (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000107/2016) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa, ter vervanging van de auteur, licht de vraag toe.

Tibor Navracsics (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krystyna Łybacka, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thomas Mann, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia Costa, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Milan Zver, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús en Cécile Kashetu Kyenge.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Silvia Costa en Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, over vrijwilligerswerk en de Europese vrijwilligersdienst (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver en Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, over Europees Vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, over Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de Europese vrijwilligersdienst (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, over Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, over Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 27.10.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid