Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2872(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1126/2016

Debaty :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Głosowanie :

PV 27/10/2016 - 8.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0425

Protokół
Czwartek, 27 października 2016 r. - Strasburg

3. Wolontariat europejski (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000107/2016), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Wolontariat europejski (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa rozwinęła pytanie.

Tibor Navracsics (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krystynę Łybacką, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Thomasa Manna, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię Costę, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Milan Zver, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Josu Juaristiego Abaunza, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús i Cécile Kashetu Kyenge.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Głos zabrał Tibor Navracsics.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Silvia Costa i Petra Kammerevert, w imieniu grupy S&D, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver i Elissavet Vozemberg-Vrionidi, w imieniu grupy PPE, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka i Barbara Spinelli, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin i Marielle de Sarnez, w imieniu grupy ALDE, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 27 października 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności