Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2872(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1126/2016

Dezbateri :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Voturi :

PV 27/10/2016 - 8.8

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0425

Proces-verbal
Joi, 27 octombrie 2016 - Strasbourg

3. Serviciul european de voluntariat (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000107/2016) adresată de Silvia Costa, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa a dezvoltat întrebarea.

Tibor Navracsics (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krystyna Łybacka, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Thomas Mann, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Silvia Costa, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Milan Zver, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús și Cécile Kashetu Kyenge.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso și Tonino Picula.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

A intervenit Tibor Navracsics.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Silvia Costa și Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, referitoare la voluntariat și la Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver și Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, referitoare la Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin și Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 27.10.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate