Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2872(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1126/2016

Rozpravy :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 27/10/2016 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0425

Zápisnica
Štvrtok, 27. októbra 2016 - Štrasburg

3. Európska dobrovoľnícka služba (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000107/2016), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Európska dobrovoľnícka služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa rozvinula (v mene autorky) otázku.

Tibor Navracsics (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krystyna Łybacka, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Thomas Mann, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia Costa, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Milan Zver, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús a Cécile Kashetu Kyenge.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Silvia Costa a Petra Kammerevert, v mene skupiny S&D, o dobrovoľníctve a Európskej dobrovoľníckej službe (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver a Elissavet Vozemberg-Vrionidi, v mene skupiny PPE, o Európskej dobrovoľníckej službe (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL, o Európskej dobrovoľníckej službe (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin a Marielle de Sarnez, v mene skupiny ALDE, o Európskej dobrovoľníckej službe (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR, o Európskej dobrovoľníckej službe (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel, v mene skupiny Verts/ALE, o Európskej dobrovoľníckej službe (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 27.10.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia