Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2872(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1126/2016

Debatter :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.8

Antagna texter :

P8_TA(2016)0425

Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2016 - Strasbourg

3. Europeiska volontärtjänsten (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000107/2016) från Silvia Costa, för utskottet CULT, till kommissionen: Europeisk volontärtjänst (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa, ersättare för frågeställaren, utvecklade frågan.

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krystyna Łybacka, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thomas Mann, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia Costa, Eleftherios Synadinos, grupplös, Milan Zver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús och Cécile Kashetu Kyenge.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Talare: Tibor Navracsics.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Silvia Costa och Petra Kammerevert, för S&D-gruppen, om frivilligarbete och Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016),

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver och Elissavet Vozemberg-Vrionidi, för PPE-gruppen, om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016),

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen, om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016),

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin och Marielle de Sarnez, för ALDE-gruppen, om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016),

—   Andrew Lewer och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016),

—   Helga Trüpel, för Verts/ALE-gruppen, om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 27.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy