Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург

5. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

25 октомври 2016 г.

Valentin Ioan Mic (n° 1017/2016); (*) (n° 1018/2016); (*) (n° 1019/2016); Claudia Porzi (n° 1020/2016); Karine Bachelier (n° 1021/2016); Flavio Miccono (n° 1022/2016); (*) (n° 1023/2016); (*) (n° 1024/2016); (*) (n° 1025/2016); Marzena Korgol (n° 1026/2016); (*) (n° 1027/2016); (*) (n° 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (n° 1029/2016); (*) (n° 1030/2016); (*) (n° 1032/2016); (*) (n° 1033/2016); (*) (n° 1034/2016); (*) (n° 1035/2016); Luca Gardella (n° 1036/2016); (*) (n° 1037/2016); (*) (n° 1038/2016); (*) (n° 1039/2016); (*) (n° 1040/2016); Mireta Nastase (n° 1041/2016); (*) (n° 1042/2016); (*) (n° 1043/2016); (*) (n° 1044/2016); (*) (n° 1045/2016); (*) (n° 1046/2016); (*) (n° 1047/2016); (*) (n° 1048/2016); (*) (n° 1049/2016); (*) (n° 1050/2016); (*) (n° 1051/2016); (*) (n° 1052/2016); (*) (n° 1053/2016); (*) (n° 1054/2016); (*) (n° 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (n° 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (n° 1057/2016); Antonio de Palma (n° 1058/2016); (*) (n° 1059/2016); (*) (n° 1060/2016); (*) (n° 1061/2016); Salvatore Licata (n° 1062/2016); Pasqualino Ludovico (n° 1063/2016); (*) (n° 1064/2016); (*) (n° 1065/2016); (*) (n° 1066/2016); (*) (n° 1067/2016); Juliette Higgins (n° 1068/2016); Stephen Lawrence (n° 1069/2016); Xavier Barba Girona (n° 1070/2016); (*) (n° 1071/2016); (*) (n° 1072/2016); (*) (n° 1073/2016); (*) (n° 1074/2016); (*) (n° 1075/2016); (*) (n° 1076/2016); (*) (n° 1077/2016); (*) (n° 1078/2016); (*) (n° 1079/2016); Silvana Nodari (n° 1080/2016); Javier Sendín Calvo (n° 1081/2016); (*) (n° 1082/2016); (*) (n° 1083/2016); Alastair Patterson (n° 1084/2016); Pierpaolo Volpe (n° 1085/2016); (*) (n° 1086/2016); (*) (n° 1087/2016); (*) (n° 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (n° 1089/2016); (*) (n° 1090/2016); Massimo D'Agostino (n° 1091/2016); Mario Di Ciccio (n° 1092/2016); (*) (n° 1093/2016); (*) (n° 1094/2016); Frank Wilson (n° 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (n° 1096/2016); (*) (n° 1097/2016); (*) (n° 1098/2016); Alessandro Ciompi (n° 1099/2016); Eigil Johannesen (n° 1100/2016); Gianni Mari (n° 1101/2016); (*) (n° 1102/2016); Raquel Barris Martí (n° 1103/2016); (*) (n° 1104/2016); (*) (n° 1105/2016); (*) (n° 1106/2016); (*) (n° 1107/2016); (*) (n° 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (n° 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (n° 1110/2016); Bernd Golder (n° 1111/2016); Véronique Robert (n° 1112/2016); Siegfried Frohn (n° 1113/2016); (*) (n° 1114/2016); (*) (n° 1115/2016); Flavio Miccono (n° 1116/2016); Matthias Bausch (n° 1117/2016); (*) (n° 1118/2016); Luis Rodríguez (n° 1119/2016); (*) (n° 1120/2016); (*) (n° 1121/2016); (*) (n° 1122/2016); (*) (n° 1123/2016); (*) (n° 1124/2016); Giambattista Scivoletto (n° 1125/2016).

(*) Името е с поверителен характер

Петиция n° 1031/2016 е премахната от регистъра вследствие на оттегляне на петицията от страна на вносителя след нейното регистриране.

Председателят съобщи, че на 25 октомври 2016 г. е изпратил на компетентната комисия, съгласно разпоредбите на член 215, параграф 13 от правилника, две петиции, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на ЕС и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.

Правна информация - Политика за поверителност