Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 27. oktober 2016 - Strasbourg

5. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 25. oktober 2016

Valentin Ioan Mic (nr. 1017/2016); (*) (nr. 1018/2016); (*) (nr. 1019/2016); Claudia Porzi (nr. 1020/2016); Karine Bachelier (nr. 1021/2016); Flavio Miccono (nr. 1022/2016); (*) (nr. 1023/2016); (*) (nr. 1024/2016); (*) (nr. 1025/2016); Marzena Korgol (nr. 1026/2016); (*) (nr. 1027/2016); (*) (nr. 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (nr. 1029/2016); (*) (nr. 1030/2016); (*) (nr. 1032/2016); (*) (nr. 1033/2016); (*) (nr. 1034/2016); (*) (nr. 1035/2016); Luca Gardella (nr. 1036/2016); (*) (nr. 1037/2016); (*) (nr. 1038/2016); (*) (nr. 1039/2016); (*) (nr. 1040/2016); Mireta Nastase (nr. 1041/2016); (*) (nr. 1042/2016); (*) (nr. 1043/2016); (*) (nr. 1044/2016); (*) (nr. 1045/2016); (*) (nr. 1046/2016); (*) (nr. 1047/2016); (*) (nr. 1048/2016); (*) (nr. 1049/2016); (*) (nr. 1050/2016); (*) (nr. 1051/2016); (*) (nr. 1052/2016); (*) (nr. 1053/2016); (*) (nr. 1054/2016); (*) (nr. 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (nr. 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (nr. 1057/2016); Antonio de Palma (nr. 1058/2016); (*) (nr. 1059/2016); (*) (nr. 1060/2016); (*) (nr. 1061/2016); Salvatore Licata (nr. 1062/2016); Pasqualino Ludovico (nr. 1063/2016); (*) (nr. 1064/2016); (*) (nr. 1065/2016); (*) (nr. 1066/2016); (*) (nr. 1067/2016); Juliette Higgins (nr. 1068/2016); Stephen Lawrence (nr. 1069/2016); Xavier Barba Girona (nr. 1070/2016); (*) (nr. 1071/2016); (*) (nr. 1072/2016); (*) (nr. 1073/2016); (*) (nr. 1074/2016); (*) (nr. 1075/2016); (*) (nr. 1076/2016); (*) (nr. 1077/2016); (*) (nr. 1078/2016); (*) (nr. 1079/2016); Silvana Nodari (nr. 1080/2016); Javier Sendín Calvo (nr. 1081/2016); (*) (nr. 1082/2016); (*) (nr. 1083/2016); Alastair Patterson (nr. 1084/2016); Pierpaolo Volpe (nr. 1085/2016); (*) (nr. 1086/2016); (*) (nr. 1087/2016); (*) (nr. 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (nr. 1089/2016); (*) (nr. 1090/2016); Massimo D'Agostino (nr. 1091/2016); Mario Di Ciccio (nr. 1092/2016); (*) (nr. 1093/2016); (*) (nr. 1094/2016); Frank Wilson (nr. 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V) (nr. 1096/2016); (*) (nr. 1097/2016); (*) (nr. 1098/2016); Alessandro Ciompi (nr. 1099/2016); Eigil Johannesen (nr. 1100/2016); Gianni Mari (nr. 1101/2016); (*) (nr. 1102/2016); Raquel Barris Martí (nr. 1103/2016); (*) (nr. 1104/2016); (*) (nr. 1105/2016); (*) (nr. 1106/2016); (*) (nr. 1107/2016); (*) (nr. 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (nr. 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (nr. 1110/2016); Bernd Golder (nr. 1111/2016); Véronique Robert (nr. 1112/2016); Siegfried Frohn (nr. 1113/2016); (*) (nr. 1114/2016); (*) (nr. 1115/2016); Flavio Miccono (nr. 1116/2016); Matthias Bausch (nr. 1117/2016); (*) (nr. 1118/2016); Luis Rodríguez (nr. 1119/2016); (*) (nr. 1120/2016); (*) (nr. 1121/2016); (*) (nr. 1122/2016); (*) (nr. 1123/2016); (*) (nr. 1124/2016); Giambattista Scivoletto (nr. 1125/2016).

(*) Navn fortroligt

Andragende nr. 1031/2016 var blevet fjernet fra registret, idet andrageren havde tilbagekaldt andragendet, efter det var blevet registreret.

Formanden meddelte, at han den 25. oktober 2016 havde sendt to andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 215, stk. 13.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik