Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

5. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 25 Οκτωβρίου 2016

Valentin Ioan Mic (αριθ. 1017/2016)· (*) (αριθ. 1018/2016)· (*) (αριθ. 1019/2016)· Claudia Porzi (αριθ. 1020/2016)· Karine Bachelier (αριθ. 1021/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 1022/2016)· (*) (αριθ. 1023/2016)· (*) (αριθ. 1024/2016)· (*) (αριθ. 1025/2016)· Marzena Korgol (αριθ. 1026/2016)· (*) (αριθ. 1027/2016)· (*) (αριθ. 1028/2016)· Elvira Granja Bernardo (αριθ. 1029/2016)· (*) (αριθ. 1030/2016)· (*) (αριθ. 1032/2016)· (*) (αριθ. 1033/2016)· (*) (αριθ. 1034/2016)· (*) (αριθ. 1035/2016)· Luca Gardella (αριθ. 1036/2016)· (*) (αριθ. 1037/2016)· (*) (αριθ. 1038/2016)· (*) (αριθ. 1039/2016)· (*) (αριθ. 1040/2016)· Mireta Nastase (αριθ. 1041/2016)· (*) (αριθ. 1042/2016)· (*) (αριθ. 1043/2016)· (*) (αριθ. 1044/2016)· (*) (αριθ. 1045/2016)· (*) (αριθ. 1046/2016)· (*) (αριθ. 1047/2016)· (*) (αριθ. 1048/2016)· (*) (αριθ. 1049/2016)· (*) (αριθ. 1050/2016)· (*) (αριθ. 1051/2016)· (*) (αριθ. 1052/2016)· (*) (αριθ. 1053/2016)· (*) (αριθ. 1054/2016)· (*) (αριθ. 1055/2016)· Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (αριθ. 1056/2016)· Vito Pietro Loporcaro (αριθ. 1057/2016)· Antonio De Palma (αριθ. 1058/2016)· (*) (αριθ. 1059/2016)· (*) (αριθ. 1060/2016)· (*) (αριθ. 1061/2016)· Salvatore Licata (αριθ. 1062/2016)· Pasqualino Ludovico (αριθ. 1063/2016)· (*) (αριθ. 1064/2016)· (*) (αριθ. 1065/2016)· (*) (αριθ. 1066/2016)· (*) (αριθ. 1067/2016)· Juliette Higgins (αριθ. 1068/2016)· Stephen Lawrence (αριθ. 1069/2016)· Xavier Barba Girona (αριθ. 1070/2016)· (*) (αριθ. 1071/2016)· (*) (αριθ. 1072/2016)· (*) (αριθ. 1073/2016)· (*) (αριθ. 1074/2016)· (*) (αριθ. 1075/2016)· (*) (αριθ. 1076/2016)· (*) (αριθ. 1077/2016)· (*) (αριθ. 1078/2016)· (*) (αριθ. 1079/2016)· Silvana Nodari (αριθ. 1080/2016)· Javier Sendin Calvo (αριθ. 1081/2016)· (*) (αριθ. 1082/2016)· (*) (αριθ. 1083/2016)· Alastair Patterson (αριθ. 1084/2016)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 1085/2016)· (*) (αριθ. 1086/2016)· (*) (αριθ. 1087/2016)· (*) (αριθ. 1088/2016)· Sandro Olmedo Lopez-Amor (αριθ. 1089/2016)· (*) (αριθ. 1090/2016)· Massimo D'Agostino (αριθ. 1091/2016)· Mario Di Ciccio (αριθ. 1092/2016)· (*) (αριθ. 1093/2016)· (*) (αριθ. 1094/2016)· Frank Wilson (αριθ. 1095/2016)· Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (αριθ. 1096/2016)· (*) (αριθ. 1097/2016)· (*) (αριθ. 1098/2016)· Alessandro Ciompi (αριθ. 1099/2016)· Eigil Johannesen (αριθ. 1100/2016)· Gianni Mari (αριθ. 1101/2016)· (*) (αριθ. 1102/2016)· Raquel Barris Martí (αριθ. 1103/2016)· (*) (αριθ. 1104/2016)· (*) (αριθ. 1105/2016)· (*) (αριθ. 1106/2016)· (*) (αριθ. 1107/2016)· (*) (αριθ. 1108/2016)· Manuel Sendino Lopez (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (αριθ. 1109/2016)· Cristian Mihai Fagadar (αριθ. 1110/2016)· Bernd Golder (αριθ. 1111/2016)· Véronique Robert (αριθ. 1112/2016)· Siegfried Frohn (αριθ. 1113/2016)· (*) (αριθ. 1114/2016)· (*) (αριθ. 1115/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 1116/2016)· Matthias Bausch (αριθ. 1117/2016)· (*) (αριθ. 1118/2016)· Luis Rodriguez (αριθ. 1119/2016)· (*) (αριθ. 1120/2016)· (*) (αριθ. 1121/2016)· (*) (αριθ. 1122/2016)· (*) (αριθ. 1123/2016)· (*) (αριθ. 1124/2016)· Giambattista Scivoletto (αριθ. 1125/2016).

(*) Απόρρητο όνομα

Η αναφορά αριθ. 1031/2016 διεγράφη από το γενικό πρωτόκολλο, διότι ο αναφέρων την απέσυρε μετά την καταχώρισή της.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 25 Οκτωβρίου 2016 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, δύο αναφορές που απηύθυναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου