Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. októbra 2016 - Štrasburg

5. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 25. októbra 2016

Valentin Ioan Mic (č. 1017/2016); (*) (č. 1018/2016); (*) (č. 1019/2016); Claudia Porzi (č. 1020/2016); Karine Bachelier (č. 1021/2016); Flavio Miccono (č. 1022/2016); (*) (č. 1023/2016); (*) (č. 1024/2016); (*) (č. 1025/2016); Marzena Korgol (č. 1026/2016); (*) (č. 1027/2016); (*) (č. 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (č. 1029/2016); (*) (č. 1030/2016); (*) (č. 1032/2016); (*) (č. 1033/2016); (*) (č. 1034/2016); (*) (č. 1035/2016); Luca Gardella (č. 1036/2016); (*) (č. 1037/2016); (*) (č. 1038/2016); (*) (č. 1039/2016); (*) (č. 1040/2016); Mireta Nastase (č. 1041/2016); (*) (č. 1042/2016); (*) (č. 1043/2016); (*) (č. 1044/2016); (*) (č. 1045/2016); (*) (č. 1046/2016); (*) (č. 1047/2016); (*) (č. 1048/2016); (*) (č. 1049/2016); (*) (č. 1050/2016); (*) (č. 1051/2016); (*) (č. 1052/2016); (*) (č. 1053/2016); (*) (č. 1054/2016); (*) (č. 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (č. 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (č. 1057/2016); Antonio de Palma (č. 1058/2016); (*) (č. 1059/2016); (*) (č. 1060/2016); (*) (č. 1061/2016); Salvatore Licata (č. 1062/2016); Pasqualino Ludovico (č. 1063/2016); (*) (č. 1064/2016); (*) (č. 1065/2016); (*) (č. 1066/2016); (*) (č. 1067/2016); Juliette Higgins (č. 1068/2016); Stephen Lawrence (č. 1069/2016); Xavier Barba Girona (č. 1070/2016); (*) (č. 1071/2016); (*) (č. 1072/2016); (*) (č. 1073/2016); (*) (č. 1074/2016); (*) (č. 1075/2016); (*) (č. 1076/2016); (*) (č. 1077/2016); (*) (č. 1078/2016); (*) (č. 1079/2016); Silvana Nodari (č. 1080/2016); Javier Sendín Calvo (č. 1081/2016); (*) (č. 1082/2016); (*) (č. 1083/2016); Alastair Patterson (č. 1084/2016); Pierpaolo Volpe (č. 1085/2016); (*) (č. 1086/2016); (*) (č. 1087/2016); (*) (č. 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (č. 1089/2016); (*) (č. 1090/2016); Massimo D'Agostino (č. 1091/2016); Mario Di Ciccio (č. 1092/2016); (*) (č. 1093/2016); (*) (č. 1094/2016); Frank Wilson (č. 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (č. 1096/2016); (*) (č. 1097/2016); (*) (č. 1098/2016); Alessandro Ciompi (č. 1099/2016); Eigil Johannesen (č. 1100/2016); Gianni Mari (č. 1101/2016); (*) (č. 1102/2016); Raquel Barris Martí (č. 1103/2016); (*) (č. 1104/2016); (*) (č. 1105/2016); (*) (č. 1106/2016); (*) (č. 1107/2016); (*) (č. 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (č. 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (č. 1110/2016); Bernd Golder (č. 1111/2016); Véronique Robert (č. 1112/2016); Siegfried Frohn (č. 1113/2016); (*) (č. 1114/2016); (*) (č. 1115/2016); Flavio Miccono (č. 1116/2016); Matthias Bausch (č. 1117/2016); (*) (č. 1118/2016); Luis Rodríguez (č. 1119/2016); (*) (č. 1120/2016); (*) (č. 1121/2016); (*) (č. 1122/2016); (*) (č. 1123/2016); (*) (č. 1124/2016); Giambattista Scivoletto (č. 1125/2016).

(*) Meno je utajené.

Petícia č. 1031/2016 bola stiahnutá z registra, pretože ju predkladateľ petície po zaregistrovaní vzal späť.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku postúpil 25. októbra 2016 príslušnému výboru dve petície, doručené Európskemu parlamentu, zaslané fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré nie sú občanmi Európskej únie ani nemajú bydlisko či sídlo v členskom štáte.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia