Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2016 - Strasbourg

5. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 25 oktober 2016

Valentin Ioan Mic (nr 1017/2016); (*) (nr 1018/2016); (*) (nr 1019/2016); Claudia Porzi (nr 1020/2016); Karine Bachelier (nr 1021/2016); Flavio Miccono (nr 1022/2016); (*) (nr 1023/2016); (*) (nr 1024/2016); (*) (nr 1025/2016); Marzena Korgol (nr 1026/2016); (*) (nr 1027/2016); (*) (nr 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (nr 1029/2016); (*) (nr 1030/2016); (*) (nr 1032/2016); (*) (nr 1033/2016); (*) (nr 1034/2016); (*) (nr 1035/2016); Luca Gardella (nr 1036/2016); (*) (nr 1037/2016); (*) (nr 1038/2016); (*) (nr 1039/2016); (*) (nr 1040/2016); Mireta Nastase (nr 1041/2016); (*) (nr 1042/2016); (*) (nr 1043/2016); (*) (nr 1044/2016); (*) (nr 1045/2016); (*) (nr 1046/2016); (*) (nr 1047/2016); (*) (nr 1048/2016); (*) (nr 1049/2016); (*) (nr 1050/2016); (*) (nr 1051/2016); (*) (nr 1052/2016); (*) (nr 1053/2016); (*) (nr 1054/2016); (*) (nr 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (nr 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (nr 1057/2016); Antonio de Palma (nr 1058/2016); (*) (nr 1059/2016); (*) (nr 1060/2016); (*) (nr 1061/2016); Salvatore Licata (nr 1062/2016); Pasqualino Ludovico (nr 1063/2016); (*) (nr 1064/2016); (*) (nr 1065/2016); (*) (nr 1066/2016); (*) (nr 1067/2016); Juliette Higgins (nr 1068/2016); Stephen Lawrence (nr 1069/2016); Xavier Barba Girona (nr 1070/2016); (*) (nr 1071/2016); (*) (nr 1072/2016); (*) (nr 1073/2016); (*) (nr 1074/2016); (*) (nr 1075/2016); (*) (nr 1076/2016); (*) (nr 1077/2016); (*) (nr 1078/2016); (*) (nr 1079/2016); Silvana Nodari (nr 1080/2016); Javier Sendín Calvo (nr 1081/2016); (*) (nr 1082/2016); (*) (nr 1083/2016); Alastair Patterson (nr 1084/2016); Pierpaolo Volpe (nr 1085/2016); (*) (nr 1086/2016); (*) (nr 1087/2016); (*) (nr 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (nr 1089/2016); (*) (nr 1090/2016); Massimo D'Agostino (nr 1091/2016); Mario Di Ciccio (nr 1092/2016); (*) (nr 1093/2016); (*) (nr 1094/2016); Frank Wilson (nr 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (nr 1096/2016); (*) (nr 1097/2016); (*) (nr 1098/2016); Alessandro Ciompi (nr 1099/2016); Eigil Johannesen (nr 1100/2016); Gianni Mari (nr 1101/2016); (*) (nr 1102/2016); Raquel Barris Martí (nr 1103/2016); (*) (nr 1104/2016); (*) (nr 1105/2016); (*) (nr 1106/2016); (*) (nr 1107/2016); (*) (nr 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (nr 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (nr 1110/2016); Bernd Golder (nr 1111/2016); Véronique Robert (nr 1112/2016); Siegfried Frohn (nr 1113/2016); (*) (nr 1114/2016); (*) (nr 1115/2016); Flavio Miccono (nr 1116/2016); Matthias Bausch (nr 1117/2016); (*) (nr 1118/2016); Luis Rodríguez (nr 1119/2016); (*) (nr 1120/2016); (*) (nr 1121/2016); (*) (nr 1122/2016); (*) (nr 1123/2016); (*) (nr 1124/2016); Giambattista Scivoletto (nr 1125/2016).

(*) Namnet konfidentiellt

Framställning 1031/2016 hade avlägsnats från registret eftersom framställaren hade dragit tillbaka den efter registreringen.

Talmannen meddelade att han den 25 oktober 2016 till det ansvariga utskottet hade hänvisat två framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy