Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2226(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0285/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0285/2016

Συζήτηση :

PV 27/10/2016 - 6
CRE 27/10/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0427

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

6. Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο [2015/2226(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Ο Eric Andrieu προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Γεώργιος Επιτήδειος, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου