Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2202(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0264/2016

Внесени текстове :

A8-0264/2016

Разисквания :

PV 26/10/2016 - 18

Гласувания :

PV 27/10/2016 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0419

Протокол
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург

8.2. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (гласуване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) за финансовта 2014 година [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0419)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0419)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква а) от Правилника за дейността).

Правна информация - Политика за поверителност