Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2202(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0264/2016

Ingediende teksten :

A8-0264/2016

Debatten :

PV 26/10/2016 - 18

Stemmingen :

PV 27/10/2016 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0419

Notulen
Donderdag 27 oktober 2016 - Straatsburg

8.2. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0419)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0419)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, onder a), van het Reglement)..

Juridische mededeling - Privacybeleid