Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 27. října 2016 - Štrasburk

8.8. Evropská dobrovolná služba (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000107/2016), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Komisi: Evropská dobrovolná služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Návrhy usnesení B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1126/2016

(nahrazující B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

předložen těmito poslanci:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka a Marlene Mizzi za skupinu S&D;

—   Angel Dzhambazki a Andrew Lewer za skupinu ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic a Hannu Takkula za skupinu ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL;

—   Rebecca Harms a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2016)0425)

Právní upozornění - Ochrana soukromí