Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 27., Csütörtök - Strasbourg

8.8. Európai önkéntes szolgálat (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000107/2016) felteszi: Silvia Costa, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: Európai önkéntes szolgálat (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Állásfoglalási indítványok B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1126/2016

(amely a B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka és Marlene Mizzi, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Angel Dzhambazki és Andrew Lewer, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic és Hannu Takkula, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms és Ernest Maragall, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2016)0425)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat