Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. oktober 2016 - Strasbourg

8.8. Evropska prostovoljska služba (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000107/2016) ki ga je postavil Silvia Costa, v imenu odbora CULT, Komisiji: Evropska prostovoljska služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

predlogi resolucij B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1126/2016

(ki nadomešča B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v imenu skupine PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka in Marlene Mizzi v imenu skupine S&D;

—   Angel Dzhambazki in Andrew Lewer v imenu skupine ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL;

—   Rebecca Harms in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0425)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov