Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург

8. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.2. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (гласуване)

8.3. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (гласуване)

8.4. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (гласуване)

8.5. Положението в Северен Ирак/Мосул (гласуване)

8.6. Положението на журналистите в Турция (гласуване)

8.7. Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (гласуване)

8.8. Европейската доброволческа служба (гласуване)

8.9. Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (гласуване)

8.10. По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност