Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 27. oktoober 2016 - Strasbourg

8. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

8.2. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC (hääletus)

8.3. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS (hääletus)

8.4. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)

8.5. Olukord Põhja-Iraagis / Mosulis (hääletus)

8.6. Ajakirjanike olukord Türgis (hääletus)

8.7. Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (hääletus)

8.8. Euroopa vabatahtlik teenistus (hääletus)

8.9. ELi noorsoostrateegia 2013–2015 (hääletus)

8.10. Kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades? (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika