Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. októbra 2016 - Štrasburg

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.2. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)

8.3. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)

8.4. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)

8.5. Situácia v severnom Iraku/Mosule (hlasovanie)

8.6. Situácia novinárov v Turecku (hlasovanie)

8.7. Jadrová bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní (hlasovanie)

8.8. Európska dobrovoľnícka služba (hlasovanie)

8.9. Stratégia EÚ pre mládež za obdobie 2013 – 2015 (hlasovanie)

8.10. Ako možno v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach? (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia