Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург

9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Втори доклад Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan и Monica Macovei

Положението на журналистите в Турция - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil и Monica Macovei

Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei и Seán Kelly

Европейската доброволческа служба - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly и Danuta Jazłowiecka

Доклад Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Момчил Неков, Seán Kelly и Danuta Jazłowiecka

Доклад Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Момчил Неков и Seán Kelly.

Правна информация - Политика за поверителност