Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Δεύτερη έκθεση Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan και Monica Macovei

Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil και Monica Macovei

Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei και Seán Kelly

Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly και Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly και Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov και Seán Kelly.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου