Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 27 października 2016 r. - Strasburg

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Drugie sprawozdanie: Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan i Monica Macovei

Sytuacja dziennikarzy w Turcji - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil i Monica Macovei

Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei i Seán Kelly

Wolontariat europejski - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov i Seán Kelly.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności