Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 oktober 2016 - Straatsburg

10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Mara Bizzotto heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

Geoffrey Van Orden heeft laten weten dat hij tegen het eerste deel van paragraaf 14 van het verslag Eric Andrieu (A8-0285/2016) had willen stemmen.

Juridische mededeling - Privacybeleid