Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. októbra 2016 - Štrasburg

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Mara Bizzotto oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

Geoffrey Van Orden oznámil, že chcel hlasovať proti prvej časti odseku 14 správy, ktorú predložil Eric Andrieu (A8-0285/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia