Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 27. oktobris - Strasbūra

14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Savienības programmas izveide laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(atzinums: CONT, IMCO (Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 29. septembra lēmumu)

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Noteikumu noteikšana par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(atzinums: ITRE, INTA, AGRI (Reglamenta 54. pants), ENVI (Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 6. oktobra lēmumu)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

DEVE komiteja

- Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (2016/2220(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
(atzinums: DEVE)

ECON komiteja, IMCO komiteja

- Savienības programmas izveide laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
(atzinums: CONT (Reglamenta 53. pants), IMCO (Reglamenta 53. pants))

Juridisks paziņojums - Privātuma politika