Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 27. oktoober 2016 - Strasbourg

15. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud DEC 25/2016, 26/2016 ja 27/2016;

Euroopa Liidu Nõukogu andis kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevale institutsioonile teada assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekute heakskiitmisest (DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 ja 27/2016 – III jagu – Komisjon).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika