Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 27 oktober 2016 - Straatsburg

15. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijvingen DEC 25/2016, 26/2016 en 27/2016 van de Europese Commissie goed te keuren;

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement, heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijdingen DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 en 27/2016 - Afdeling III - Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid