Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Европейската доброволческа служба (разискване)
 4.Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (кратко представяне)
 5.Петиции
 6.По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (кратко представяне)
 7.Награда „Сахаров“ за 2016 г. (обявяване на лауреатите)
 8.Време за гласуване
  8.1.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (гласуване)
  8.3.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (гласуване)
  8.4.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (гласуване)
  8.5.Положението в Северен Ирак/Мосул (гласуване)
  8.6.Положението на журналистите в Турция (гласуване)
  8.7.Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (гласуване)
  8.8.Европейската доброволческа служба (гласуване)
  8.9.Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (гласуване)
  8.10.По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Позиции на Съвета на първо четене
 13.Преминаване от лятно на зимно часово време (разискване)
 14.Решения относно някои документи
 15.Трансфер на бюджетни кредити
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (244 kb) Списък на присъствалите (59 kb)    Поименни гласувания (2378 kb) 
 
Протокол (87 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (53 kb) Поименни гласувания (84 kb) 
 
Протокол (290 kb) Списък на присъствалите (69 kb) Резултати от различните гласувания (925 kb) Поименни гласувания (2249 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност