Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 27. oktoober 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Euroopa vabatahtlik teenistus (arutelu)
 4.ELi noorsoostrateegia 2013–2015 (lühiettekanne)
 5.Petitsioonid
 6.Kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades? (lühiettekanne)
 7.Sahharovi auhind 2016 (laureaatide väljakuulutamine)
 8.Hääletused
  8.1.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.2.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC (hääletus)
  8.3.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS (hääletus)
  8.4.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)
  8.5.Olukord Põhja-Iraagis / Mosulis (hääletus)
  8.6.Ajakirjanike olukord Türgis (hääletus)
  8.7.Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (hääletus)
  8.8.Euroopa vabatahtlik teenistus (hääletus)
  8.9.ELi noorsoostrateegia 2013–2015 (hääletus)
  8.10.Kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades? (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 13.Suve- ja talveaeg (arutelu)
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Assigneeringute ümberpaigutamine
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (219 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (2378 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (49 kb) Nimelise hääletuse tulemused (83 kb) 
 
Protokoll (257 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletustulemused (769 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2165 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika