Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 27 października 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Wolontariat europejski (debata)
 4.Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015 (krótka prezentacja)
 5.Petycje
 6.W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (krótka prezentacja)
 7.Nagroda Sacharowa 2016 (ogłoszenie laureatów)
 8.Głosowanie
  8.1.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (głosowanie)
  8.3.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (głosowanie)
  8.4.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)
  8.5.Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu (głosowanie)
  8.6.Sytuacja dziennikarzy w Turcji (głosowanie)
  8.7.Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie (głosowanie)
  8.8.Wolontariat europejski (głosowanie)
  8.9.Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015 (głosowanie)
  8.10.W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 13.Zmiana czasu z letniego na zimowy (debata)
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Przesunięcie środków
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (220 kb) Lista obecności (59 kb)    Głosowanie imienne (2378 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (49 kb) Głosowanie imienne (83 kb) 
 
Protokół (266 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (881 kb) Głosowanie imienne (2164 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności