Seznam 
Zápis
PDF 260kWORD 83k
Čtvrtek, 27. října 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Evropská dobrovolná služba (rozprava)
 4.Posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015 (krátké přednesení)
 5.Petice
 6.Zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím SZP (krátké přednesení)
 7.Sacharovova cena 2016 (oznámení laureátek)
 8.Hlasování
  8.1.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC (hlasování)
  8.3.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS (hlasování)
  8.4.Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  8.5.Situace v severním Iráku /Mosulu (hlasování)
  8.6.Situace novinářů v Turecku (hlasování)
  8.7.Jaderná bezpečnost a nešíření jaderných zbraní (hlasování)
  8.8.Evropská dobrovolná služba (hlasování)
  8.9.Posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015 (hlasování)
  8.10.Zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím SZP (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Postoje Rady v 1. čtení
 13.Střídání letního a zimního času (rozprava)
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Převody prostředků
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zdraví novorozenců (B8-1021/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nebezpečích vyplývajících z vysoké úrovně hlasitosti při používání sluchátek (B8-1022/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropské agentury pro chemické látky (B8-1023/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropské agentury pro životní prostředí (B8-1025/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Výkonné agentury pro inovace a sítě (B8-1026/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropské agentury pro námořní bezpečnost (B8-1028/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o krizi, kterou procházejí producenti mléka (B8-1029/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o udělení výjimky pro přírodní vonné levandulové silice v rámci nařízení REACH (B8-1030/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Agentury Evropské unie pro železnice (B8-1031/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (B8-1032/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (B8-1033/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Satelitního střediska Evropské unie (B8-1034/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

- Dominique Bilde a Marie-Christine Boutonnet. Návrh usnesení o zooterapii (B8-1035/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropské nadace odborného vzdělávání (B8-1036/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vymýcení kastrace prasat (B8-1037/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vymýcení praktiky broušení zubů prasatům (B8-1038/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách v chovech dojnic (B8-1039/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách v chovech telat (B8-1040/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vymýcení praktiky zkracování prasečích ocasů (B8-1041/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách v chovech hovězího dobytka (B8-1044/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nezákonném lovu slona afrického a indického (B8-1045/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmínkách v chovech dojnic (B8-1046/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti (B8-1047/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (B8-1048/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (B8-1049/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení Evropského parlamentu o Evropské jednotce pro soudní spolupráci (B8-1050/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o bakteriích, které jsou odolné vůči antibiotikům (B8-1059/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o boji proti dětské pornografii (B8-1091/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o boji proti plýtvání papírem (B8-1092/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o problémech způsobených nezprostředkovaným financováním podniků (B8-1093/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o strukturálních nerovnováhách mezinárodního obchodu způsobených nekalou čínskou konkurencí (B8-1094/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zasílání remitencí z vyspělých zemí do méně rozvinutých zemí (B8-1095/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o důsledcích reforem důchodových systémů v době krize (B8-1096/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Florian Philippot and Sophie Montel. Návrh usnesení o projektu uvolnění vízového režimu pro turecké státní příslušníky (B8-1097/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Florian Philippot and Sophie Montel. Návrh usnesení o plánu restrukturalizace korporace Areva a předpisech pro státní podporu (B8-1098/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o předcházení střetům zájmů u bývalých evropských komisařů (B8-1099/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o požadavku na vypracování specifických a vhodnějších programů, jež napomůžou opětovnému začlenění do pracovního procesu osobám starším padesáti let (B8-1100/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vývoji boje proti padělání (B8-1101/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o reformě systému bezpečnosti silničního provozu (B8-1102/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (B8-1103/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (B8-1104/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o jaderné energii (B8-1105/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o omezení používání pesticidů v zájmu lepší ochrany vody (B8-1106/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o péči o děti, které se v důsledku zavraždění matky staly sirotky (B8-1107/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o trofejním lovu jako nástroji boje proti obchodu se slonovinou směřujícího do Evropy (B8-1108/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o řádném hospodaření s vodními zdroji (B8-1109/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podmínkách zaměstnání v odvětví letecké dopravy (B8-1110/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Dominique Martin. Návrh usnesení o programu na podporu reforem a účasti členských států na tomto programu (B8-1111/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON


3. Evropská dobrovolná služba (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000107/2016), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Komisi: Evropská dobrovolná služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa rozvinula otázku.

Tibor Navracsics (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krystyna Łybacka, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Thomas Mann, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia Costa, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Milan Zver, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús a Cécile Kashetu Kyenge.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Vystoupil Tibor Navracsics.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Silvia Costa a Petra Kammerevert za skupinu S&D o dobrovolnictví a Evropské dobrovolné službě (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver a Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE o Evropské dobrovolné službě (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL o Evropské dobrovolné službě (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE o Evropské dobrovolné službě (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o Evropské dobrovolné službě (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE o Evropské dobrovolné službě (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 27.10.2016.


4. Posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015 (krátké přednesení)

Zpráva o posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015 [2015/2351(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Andrea Bocskor uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič a Jean-Paul Denanot.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 27.10.2016.


5. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 25. října 2016

Valentin Ioan Mic (č. 1017/2016); (*) (č. 1018/2016); (*) (č. 1019/2016); Claudia Porzi (č. 1020/2016); Karine Bachelier (č. 1021/2016); Flavio Miccono (č. 1022/2016); (*) (č. 1023/2016); (*) (č. 1024/2016); (*) (č. 1025/2016); Marzena Korgol (č. 1026/2016); (*) (č. 1027/2016); (*) (č. 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (č. 1029/2016); (*) (č. 1030/2016); (*) (č. 1032/2016); (*) (č. 1033/2016); (*) (č. 1034/2016); (*) (č. 1035/2016); Luca Gardella (č. 1036/2016); (*) (č. 1037/2016); (*) (č. 1038/2016); (*) (č. 1039/2016); (*) (č. 1040/2016); Mireta Nastase (č. 1041/2016); (*) (č. 1042/2016); (*) (č. 1043/2016); (*) (č. 1044/2016); (*) (č. 1045/2016); (*) (č. 1046/2016); (*) (č. 1047/2016); (*) (č. 1048/2016); (*) (č. 1049/2016); (*) (č. 1050/2016); (*) (č. 1051/2016); (*) (č. 1052/2016); (*) (č. 1053/2016); (*) (č. 1054/2016); (*) (č. 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (č. 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (č. 1057/2016); Antonio de Palma (č. 1058/2016); (*) (č. 1059/2016); (*) (č. 1060/2016); (*) (č. 1061/2016); Salvatore Licata (č. 1062/2016); Pasqualino Ludovico (č. 1063/2016); (*) (č. 1064/2016); (*) (č. 1065/2016); (*) (č. 1066/2016); (*) (č. 1067/2016); Juliette Higgins (č. 1068/2016); Stephen Lawrence (č. 1069/2016); Xavier Barba Girona (č. 1070/2016); (*) (č. 1071/2016); (*) (č. 1072/2016); (*) (č. 1073/2016); (*) (č. 1074/2016); (*) (č. 1075/2016); (*) (č. 1076/2016); (*) (č. 1077/2016); (*) (č. 1078/2016); (*) (č. 1079/2016); Silvana Nodari (č. 1080/2016); Javier Sendín Calvo (č. 1081/2016); (*) (č. 1082/2016); (*) (č. 1083/2016); Alastair Patterson (č. 1084/2016); Pierpaolo Volpe (č. 1085/2016); (*) (č. 1086/2016); (*) (č. 1087/2016); (*) (č. 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (č. 1089/2016); (*) (č. 1090/2016); Massimo D'Agostino (č. 1091/2016); Mario Di Ciccio (č. 1092/2016); (*) (č. 1093/2016); (*) (č. 1094/2016); Frank Wilson (č. 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (č. 1096/2016); (*) (č. 1097/2016); (*) (č. 1098/2016); Alessandro Ciompi (č. 1099/2016); Eigil Johannesen (č. 1100/2016); Gianni Mari (č. 1101/2016); (*) (č. 1102/2016); Raquel Barris Martí (č. 1103/2016); (*) (č. 1104/2016); (*) (č. 1105/2016); (*) (č. 1106/2016); (*) (č. 1107/2016); (*) (č. 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (č. 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (č. 1110/2016); Bernd Golder (č. 1111/2016); Véronique Robert (č. 1112/2016); Siegfried Frohn (č. 1113/2016); (*) (č. 1114/2016); (*) (č. 1115/2016); Flavio Miccono (č. 1116/2016); Matthias Bausch (č. 1117/2016); (*) (č. 1118/2016); Luis Rodríguez (č. 1119/2016); (*) (č. 1120/2016); (*) (č. 1121/2016); (*) (č. 1122/2016); (*) (č. 1123/2016); (*) (č. 1124/2016); Giambattista Scivoletto (č. 1125/2016).

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Petice č. 1031/2016 byla vzata zpět z rejstříku poté, co ji předkladatel po jejím zapsání do rejstříku stáhl.

Předseda v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu oznámil, že dne 25. října 2016 zaslal příslušnému výboru dvě petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


6. Zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím SZP (krátké přednesení)

Zpráva o zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím SZP [2015/2226(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Eric Andrieu uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling a Csaba Sógor.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 27.10.2016.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

7. Sacharovova cena 2016 (oznámení laureátek)

Předseda oznámil, že Konference předsedů rozhodla, že Sacharovovu cenu za rok 2016 udělí dvěma Iráčankám z jezídské komunity, které utekly ze zajetí Isámského státu, Nádiji Murádové Básí a Lamje Hadží Bašárové.

Předání ceny proběhne během prosincového dílčího zasedání ve Štrasburku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Antonio Tajani a Gabriele Zimmer.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0418)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0418)

Udělení absolutoria bylo odmítnuto (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).


8.2. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0419)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0419)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. a) jednacího řádu).


8.3. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0420)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0420)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. a) jednacího řádu).


8.4. Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0421)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0421)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. a) jednacího řádu).


8.5. Situace v severním Iráku /Mosulu (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v severním Iráku /Mosulu (2016/2956(RSP))

Návrhy usnesení B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1159/2016

(nahrazující B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

předložen těmito poslanci:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie a László Tőkés za skupinu PPE;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei a Angel Dzhambazki za skupinu ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0422)

(Návrh usnesení B8-1169/2016 se nebere v potaz.)


8.6. Situace novinářů v Turecku (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace novinářů v Turecku (2016/2935(RSP))

Návrhy usnesení B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ B8-1158/2016

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1162/2016

(nahrazující B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE;

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz a Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0423)


8.7. Jaderná bezpečnost a nešíření jaderných zbraní (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Jaderná bezpečnost a nešíření jaderných zbraní (2016/2936(RSP))

Návrhy usnesení B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ B8-1120/2016

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1122/2016

(nahrazující B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle a Julia Pitera za skupinu PPE;

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek a Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2016)0424)

(Návrhy usnesení B8-1129/2016 a B8-1130/2016 se neberou v potaz.)


8.8. Evropská dobrovolná služba (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000107/2016), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Komisi: Evropská dobrovolná služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Návrhy usnesení B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1126/2016

(nahrazující B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

předložen těmito poslanci:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka a Marlene Mizzi za skupinu S&D;

—   Angel Dzhambazki a Andrew Lewer za skupinu ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic a Hannu Takkula za skupinu ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL;

—   Rebecca Harms a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2016)0425)


8.9. Posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015 (hlasování)

Zpráva o posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015 [2015/2351(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor CULT)

přijat (P8_TA(2016)0426)


8.10. Zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím SZP (hlasování)

Zpráva o zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím SZP [2015/2226(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0427).


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

druhá zpráva Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan a Monica Macovei

situace novinářů v Turecku - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil a Monica Macovei

jaderná bezpečnost a nešíření jaderných zbraní - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei a Seán Kelly

evropská dobrovolná služba - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly a Danuta Jazłowiecka

zpráva Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly a Danuta Jazłowiecka

zpráva Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov a Seán Kelly.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Mara Bizzotto oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

Geoffrey Van Orden oznámil, že chtěl hlasovat proti první části bodu 14 zprávy Eric Andrieu (A8-0285/2016).


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:30, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)
předáno příslušnému výboru: PECH

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postojů začne běžet zítra, dne 28. října 2016.


13. Střídání letního a zimního času (rozprava)

Prohlášení Komise: Střídání letního a zimního času (2016/2951(RSP))

Tibor Navracsics (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Herbert Reul za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Arne Gericke za skupinu ECR, Arne Gericke za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Julia Reid za skupinu EFDD, Anna Záborská, Marc Tarabella, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inés Ayala Sender, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker a Jiří Pospíšil.

Vystoupil Tibor Navracsics.

Rozprava skončila.


14. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

výbor ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(stanovisko: CONT, IMCO (článek 54 jednacího řádu))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29. září 2016)

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(stanovisko: ITRE, INTA, AGRI (článek 54 jednacího řádu), ENVI (článek 54 jednacího řádu))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. října 2016)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii (2016/2220(INI))
předáno příslušnému výboru: AFET
(stanovisko: DEVE)

výbory ECON, IMCO

- Zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
předáno příslušnému výboru: ECON
(stanovisko: CONT (článek 53 jednacího řádu), IMCO (článek 53 jednacího řádu))


15. Převody prostředků

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 25/2016, 26/2016 a 27/2016;

Rada Evropské unie v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 a 27/2016 - oddíl III - Komise.


16. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 21. do 24. listopadu 2016.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Právní upozornění - Ochrana soukromí