Indeks 
Protokol
PDF 263kWORD 82k
Torsdag den 27. oktober 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Europæisk volontørtjeneste (forhandling)
 4.EU-strategien for unge 2013-2015 (kortfattet forelæggelse)
 5.Andragender
 6.Hvordan kan den fælles landbrugspolitik bidrage til jobskabelse i landdistrikterne? (kortfattet forelæggelse)
 7.Sakharov-prisen 2016 (bekendtgørelse af prisvinderne)
 8.Afstemningstid
  8.1.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.2.Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)
  8.3.Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)
  8.4.Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (afstemning)
  8.5.Situationen i det nordlige Irak/Mosul (afstemning)
  8.6.Situationen for journalister i Tyrkiet (afstemning)
  8.7.Nuklear sikkerhed og ikke-spredning (afstemning)
  8.8.Europæisk volontørtjeneste (afstemning)
  8.9.EU-strategien for unge 2013-2015 (afstemning)
  8.10.Hvordan kan den fælles landbrugspolitik bidrage til jobskabelse i landdistrikterne? (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 13.Skift mellem sommertid og vintertid (forhandling)
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Bevillingsoverførsler
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes af flere medlemsstater (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om neonatal sundhed (B8-1021/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om farerne ved høje lydniveauer i forbindelse med brug af hovedtelefoner eller høretelefoner (B8-1022/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Kemikalieagentur (B8-1023/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Miljøagentur (B8-1025/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (B8-1026/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (B8-1028/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den krise, der berører mælkeproducenterne (B8-1029/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om indrømmelse af en fritagelse for naturlig æterisk lavendelolie inden for rammerne af REACH-forordningen (B8-1030/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (B8-1031/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (B8-1032/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (B8-1033/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af EU-Satellitcentret (B8-1034/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG

- Dominique Bilde og Marie-Christine Boutonnet. Forslag til beslutning om kæledyrsterapi (B8-1035/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (B8-1036/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afskaffelse af kastration af grise (B8-1037/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afskaffelse af tandslibning på grise (B8-1038/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forholdene i forbindelse med opdræt af ammekøer (B8-1039/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forholdene i forbindelse med opdræt af kalve (B8-1040/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afskaffelse af halekupering af grise (B8-1041/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forholdene i forbindelse med opdræt af stude (B8-1044/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om krybskytteri på elefanter i Afrika og Asien (B8-1045/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forholdene i forbindelse med opdræt af malkekøer (B8-1046/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (B8-1047/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (B8-1048/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (B8-1049/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Den Europæiske Unions enhed for retligt samarbejde (B8-1050/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om antibiotikaresistente bakterier (B8-1059/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om bekæmpelse af børnepornografi (B8-1091/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om bekæmpelse af papirspild (B8-1092/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om de problemer, der er forårsaget af virksomhedernes direkte finansiering (B8-1093/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Forslag til beslutning om de strukturelle ubalancer i den internationale handel som følge af illoyal konkurrence fra Kina (B8-1094/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om pengeoverførsler fra udviklede lande til de mindst udviklede lande (B8-1095/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om følgerne af reformerne af pensionssystemerne i krisetider (B8-1096/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Florian Philippot og Sophie Montel. Forslag til beslutning om visumliberalisering for tyrkiske statsborgere (B8-1097/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Florian Philippot og Sophie Montel. Forslag til beslutning om omstruktureringsplanen for Areva og retten til statsstøtte (B8-1098/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forebyggelse af interessekonflikter blandt tidligere EU-kommissærer (B8-1099/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om særlige og mere velegnede programmer med sigte på at fremme reintegration af personer på over 50 år på arbejdsmarkedet (B8-1100/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udvikling af kampen mod forfalskning (B8-1101/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om reformering af trafiksikkerhedssystemet (B8-1102/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (B8-1103/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lukning af Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (B8-1104/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om kerneenergi (B8-1105/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om begrænsning af anvendelsen af pesticider for at opnå en bedre vandbeskyttelse (B8-1106/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anbringelse af børn af myrdede kvinder (B8-1107/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om bekæmpelse af ulovlig handel med elfenben til Europa ved hjælp af trofæjagt (B8-1108/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om korrekt forvaltning af vandressourcerne (B8-1109/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om ansættelsesvilkårene i luftfartssektoren (B8-1110/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

TRAN

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om støtteprogrammet for reformer og medlemsstaternes involvering (B8-1111/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON


3. Europæisk volontørtjeneste (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000107/2016) af Silvia Costa, for CULT, til Kommissionen: Europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa begrundede spørgsmålet.

Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krystyna Łybacka, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Thomas Mann, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia Costa, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Milan Zver, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús og Cécile Kashetu Kyenge.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso og Tonino Picula.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Indlæg af Tibor Navracsics.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Silvia Costa og Petra Kammerevert, for S&D-Gruppen, om frivilligt arbejde og en europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016)

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver og Elissavet Vozemberg-Vrionidi, for PPE-Gruppen, om europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016)

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka og Barbara Spinelli, for GUE/NGL-Gruppen, om europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016)

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin og Marielle de Sarnez, for ALDE-Gruppen, om europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016)

—   Andrew Lewer og Angel Dzhambazki, for ECR-Gruppen, om europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016)

—   Helga Trüpel, for Verts/ALE-Gruppen, om Europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 27.10.2016.


4. EU-strategien for unge 2013-2015 (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om vurdering af EU-strategien for unge 2013-2015 [2015/2351(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Andrea Bocskor foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 27.10.2016.


5. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 25. oktober 2016

Valentin Ioan Mic (nr. 1017/2016); (*) (nr. 1018/2016); (*) (nr. 1019/2016); Claudia Porzi (nr. 1020/2016); Karine Bachelier (nr. 1021/2016); Flavio Miccono (nr. 1022/2016); (*) (nr. 1023/2016); (*) (nr. 1024/2016); (*) (nr. 1025/2016); Marzena Korgol (nr. 1026/2016); (*) (nr. 1027/2016); (*) (nr. 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (nr. 1029/2016); (*) (nr. 1030/2016); (*) (nr. 1032/2016); (*) (nr. 1033/2016); (*) (nr. 1034/2016); (*) (nr. 1035/2016); Luca Gardella (nr. 1036/2016); (*) (nr. 1037/2016); (*) (nr. 1038/2016); (*) (nr. 1039/2016); (*) (nr. 1040/2016); Mireta Nastase (nr. 1041/2016); (*) (nr. 1042/2016); (*) (nr. 1043/2016); (*) (nr. 1044/2016); (*) (nr. 1045/2016); (*) (nr. 1046/2016); (*) (nr. 1047/2016); (*) (nr. 1048/2016); (*) (nr. 1049/2016); (*) (nr. 1050/2016); (*) (nr. 1051/2016); (*) (nr. 1052/2016); (*) (nr. 1053/2016); (*) (nr. 1054/2016); (*) (nr. 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (nr. 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (nr. 1057/2016); Antonio de Palma (nr. 1058/2016); (*) (nr. 1059/2016); (*) (nr. 1060/2016); (*) (nr. 1061/2016); Salvatore Licata (nr. 1062/2016); Pasqualino Ludovico (nr. 1063/2016); (*) (nr. 1064/2016); (*) (nr. 1065/2016); (*) (nr. 1066/2016); (*) (nr. 1067/2016); Juliette Higgins (nr. 1068/2016); Stephen Lawrence (nr. 1069/2016); Xavier Barba Girona (nr. 1070/2016); (*) (nr. 1071/2016); (*) (nr. 1072/2016); (*) (nr. 1073/2016); (*) (nr. 1074/2016); (*) (nr. 1075/2016); (*) (nr. 1076/2016); (*) (nr. 1077/2016); (*) (nr. 1078/2016); (*) (nr. 1079/2016); Silvana Nodari (nr. 1080/2016); Javier Sendín Calvo (nr. 1081/2016); (*) (nr. 1082/2016); (*) (nr. 1083/2016); Alastair Patterson (nr. 1084/2016); Pierpaolo Volpe (nr. 1085/2016); (*) (nr. 1086/2016); (*) (nr. 1087/2016); (*) (nr. 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (nr. 1089/2016); (*) (nr. 1090/2016); Massimo D'Agostino (nr. 1091/2016); Mario Di Ciccio (nr. 1092/2016); (*) (nr. 1093/2016); (*) (nr. 1094/2016); Frank Wilson (nr. 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V) (nr. 1096/2016); (*) (nr. 1097/2016); (*) (nr. 1098/2016); Alessandro Ciompi (nr. 1099/2016); Eigil Johannesen (nr. 1100/2016); Gianni Mari (nr. 1101/2016); (*) (nr. 1102/2016); Raquel Barris Martí (nr. 1103/2016); (*) (nr. 1104/2016); (*) (nr. 1105/2016); (*) (nr. 1106/2016); (*) (nr. 1107/2016); (*) (nr. 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (nr. 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (nr. 1110/2016); Bernd Golder (nr. 1111/2016); Véronique Robert (nr. 1112/2016); Siegfried Frohn (nr. 1113/2016); (*) (nr. 1114/2016); (*) (nr. 1115/2016); Flavio Miccono (nr. 1116/2016); Matthias Bausch (nr. 1117/2016); (*) (nr. 1118/2016); Luis Rodríguez (nr. 1119/2016); (*) (nr. 1120/2016); (*) (nr. 1121/2016); (*) (nr. 1122/2016); (*) (nr. 1123/2016); (*) (nr. 1124/2016); Giambattista Scivoletto (nr. 1125/2016).

(*) Navn fortroligt

Andragende nr. 1031/2016 var blevet fjernet fra registret, idet andrageren havde tilbagekaldt andragendet, efter det var blevet registreret.

Formanden meddelte, at han den 25. oktober 2016 havde sendt to andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 215, stk. 13.


6. Hvordan kan den fælles landbrugspolitik bidrage til jobskabelse i landdistrikterne? (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan bidrage til jobskabelse i landdistrikterne [2015/2226(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Eric Andrieu foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling og Csaba Sógor.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 27.10.2016.


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

7. Sakharov-prisen 2016 (bekendtgørelse af prisvinderne)

Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde besluttet at tildele Sakharov-prisen 2016 til to irakiske kvinder fra det yazidiske mindretal, der var undsluppet fra Islamisk Stat (IS), Nadia Murad Basee og Lamiya Aji Ashar.

Prisoverrækkelsen vill finde sted under mødeperioden i december i Strasbourg.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Antonio Tajani og Gabriele Zimmer.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Anden btænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0418)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0418)

Der nægtes decharge (jf. bilag V, artikel 5, stk. 2, litra b), i forretningsordenen).


8.2. Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0419)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0419)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a)).


8.3. Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0420)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0420)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a)).


8.4. Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0421)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0421)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a)).


8.5. Situationen i det nordlige Irak/Mosul (afstemning)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i det nordlige Irak/Mosul (2016/2956(RSP))

Forslag til beslutning B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1159/2016

(erstatter B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

stillet af:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie og László Tőkés for PPE-Gruppen

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala og Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei og Angel Dzhambazki, for ECR-Gruppen

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Helmut Scholz, au nom du groupe GUE/NGL

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0422)

(Forslag til beslutning B8-1169/2016 bortfaldt).


8.6. Situationen for journalister i Tyrkiet (afstemning)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))

Forslag til beslutning B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-1158/2016

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1162/2016

(erstatter B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen

—   Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz og Curzio Maltese; for GUE/NGL-Gruppen

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun og Josep-Maria Terricabras, for Verts/ALE-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0423)


8.7. Nuklear sikkerhed og ikke-spredning (afstemning)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Nuklear sikkerhed og ikke-spredning(2016/2936(RSP))

Forslag til beslutning B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-1120/2016

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1122/2016

(erstatter B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016):

stillet af:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle og Julia Pitera, for PPE-Gruppen

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek og Molly Scott Cato, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0424)

(Forslag til beslutning B8-1129/2016 og B8-1130/2016 bortfaldt).


8.8. Europæisk volontørtjeneste (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000107/2016) af Silvia Costa, for CULT, til Kommissionen: Europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Forslag til beslutning B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1126/2016

(erstatter B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

stillet af:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka og Marlene Mizzi, for S&D-Gruppen

—   Angel Dzhambazki og Andrew Lewer, ECR-Gruppen

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic og Hannu Takkula, for ALDE-Gruppen

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen

—   Rebecca Harms og Ernest Maragall, forVerts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0425)


8.9. EU-strategien for unge 2013-2015 (afstemning)

Betænkning om vurdering af EU-strategien for unge 2013-2015 [2015/2351(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (stillet af ENF)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (CULT)

Vedtaget (P8_TA(2016)0426)


8.10. Hvordan kan den fælles landbrugspolitik bidrage til jobskabelse i landdistrikterne? (afstemning)

Betænkning om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan bidrage til jobskabelse i landdistrikterne [2015/2226(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0427).


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Anden betænkning: Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan og Monica Macovei

Situationen for journalister i Tyrkiet - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil og Monica Macovei

Nuklear sikkerhed og ikke-spredning - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei og Seán Kelly

Europæisk volontørtjeneste - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly og Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly og Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov og Seán Kelly.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Mara Bizzotto havde meddelt, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

Geoffrey Van Orden havde meddelt, at han ønskede at stemme imod første del af punkt 14 i betænkning af Eric Andrieu (A8-0285/2016).


(Mødet udsat kl. 13.30 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)

henvist til kor. udv. : TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)

henvist til kor. udv. : TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)

henvist til kor. udv. : TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det ordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)

henvist til kor. udv. : PECH

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra i morgen, den 28. oktober 2016.


13. Skift mellem sommertid og vintertid (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Skift mellem sommertid og vintertid (2016/2951(RSP))

Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Herbert Reul for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Anna Záborská, Marc Tarabella, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inés Ayala Sender, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker og Jiří Pospíšil.

Indlæg af Tibor Navracsics.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

ECON (forretningsordenens artikel 54)

- Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(rådg.udv.: CONT, IMCO (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29. september 2016)

IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(rådg.udv.: ITRE, INTA, AGRI (forretningsordenens artikel 54), ENVI (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. oktober 2016)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)(forretningsordenens artikel 53)

DEVE

- Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (2016/2220(INI))
henvist til kor. udv. : AFET
(rådg.udv.: DEVE)

udvalg ECON, IMCO

- Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
henvist til kor. udv. : ECON
(rådg.udv.: CONT (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54))


15. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 25/2016, 26/2016 og 27/2016.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af bevillingsoverførsel DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 og 27/2016 - Sektion III – Kommissionen.


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 21 - 24. november 2016.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik