Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 284kWORD 90k
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (συζήτηση)
 4.Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (σύντομη παρουσίαση)
 5.Αναφορές
 6.Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (σύντομη παρουσίαση)
 7.Βραβείο Ζαχάρωφ 2016 (ανακοίνωση των νικητών)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)
  
8.3.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS (ψηφοφορία)
  
8.4.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)
  
8.5.Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (ψηφοφορία)
  
8.6.Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (ψηφοφορία)
  
8.7.Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (ψηφοφορία)
  
8.8.Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (ψηφοφορία)
  
8.9.Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (ψηφοφορία)
  
8.10.Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 13.Αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας (συζήτηση)
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Μεταφορές πιστώσεων
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη θέσπιση της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υγεία των νεογνών (B8-1021/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την υψηλή ένταση του ήχου κατά τη χρήση ακουστικών κεφαλής ή αυτιών (B8-1022/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (B8-1023/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (B8-1025/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (B8-1026/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (B8-1028/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση που αγγίζει τους γαλακτοπαραγωγούς (B8-1029/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για τα φυσικά αιθέρια έλαια λεβάντας στο πλαίσιο του κανονισμού REACH (B8-1030/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1031/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου πρόληψης και ελέγχου νόσων (B8-1032/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (B8-1033/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας του δορυφορικού κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1034/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Dominique Bilde και Marie-Christine Boutonnet. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ζωοθεραπεία (B8-1035/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (B8-1036/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση του ευνουχισμού των χοίρων (B8-1037/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση του τροχίσματος των δοντιών των χοίρων (B8-1038/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (B8-1039/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται τα μοσχάρια (B8-1040/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάλειψη της κοπής της ουράς των χοίρων (B8-1041/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται τα βοοειδή (B8-1044/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λαθροθηρία ελεφάντων στην Αφρική και στην Ασία (B8-1045/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες εκτροφής των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής (B8-1046/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (B8-1047/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (B8-1048/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (B8-1049/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μονάδα δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1050/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά (B8-1059/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας (B8-1091/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης χαρτιού (B8-1092/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από την αποδιαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (B8-1093/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διαρθρωτικές ανισορροπίες του διεθνούς εμπορίου που προκαλούνται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό της Κίνας (B8-1094/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα εμβάσματα από τις ανεπτυγμένες χώρες προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (B8-1095/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

LIBE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνέπειες των πολιτικών μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε περίοδο κρίσης (B8-1096/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Florian Philippot και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο χαλάρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων για τους τούρκους πολίτες (B8-1097/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Florian Philippot και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναδιάρθρωση της Areva και τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων (B8-1098/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τους πρώην Επιτρόπους (B8-1099/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για ειδικά και πιο κατάλληλα προγράμματα για την προώθηση της εργασιακής επανένταξης των ατόμων άνω των 50 ετών (B8-1100/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη της καταπολέμησης της παραποίησης (B8-1101/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος οδικής ασφάλειας (B8-1102/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας (B8-1103/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (B8-1104/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πυρηνική ενέργεια (B8-1105/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων για την καλύτερη προστασία των υδάτων (B8-1106/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιμέλεια των ορφανών λόγω εγκλημάτων γυναικοκτονίας (B8-1107/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ελεφαντοστού με προορισμό την Ευρώπη χάρη στο κυνήγι τροπαίων (B8-1108/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων (B8-1109/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (B8-1110/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

TRAN

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων και τη συμμετοχή των κρατών μελών (B8-1111/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON


3. Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000107/2016) που κατέθεσε η Silvia Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Η Silvia Costa αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krystyna Łybacka, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thomas Mann, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Milan Zver, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Νικόλαος Χουντής, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús και Cécile Kashetu Kyenge.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Νότης Μαριάς, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Silvia Costa και Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον εθελοντισμό και την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver και Elissavet Vozemberg-Vrionidi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016

—   Andrew Lewer και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016

—   Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.


4. Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 [2015/2351(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Η Andrea Bocskor προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.


5. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 25 Οκτωβρίου 2016

Valentin Ioan Mic (αριθ. 1017/2016)· (*) (αριθ. 1018/2016)· (*) (αριθ. 1019/2016)· Claudia Porzi (αριθ. 1020/2016)· Karine Bachelier (αριθ. 1021/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 1022/2016)· (*) (αριθ. 1023/2016)· (*) (αριθ. 1024/2016)· (*) (αριθ. 1025/2016)· Marzena Korgol (αριθ. 1026/2016)· (*) (αριθ. 1027/2016)· (*) (αριθ. 1028/2016)· Elvira Granja Bernardo (αριθ. 1029/2016)· (*) (αριθ. 1030/2016)· (*) (αριθ. 1032/2016)· (*) (αριθ. 1033/2016)· (*) (αριθ. 1034/2016)· (*) (αριθ. 1035/2016)· Luca Gardella (αριθ. 1036/2016)· (*) (αριθ. 1037/2016)· (*) (αριθ. 1038/2016)· (*) (αριθ. 1039/2016)· (*) (αριθ. 1040/2016)· Mireta Nastase (αριθ. 1041/2016)· (*) (αριθ. 1042/2016)· (*) (αριθ. 1043/2016)· (*) (αριθ. 1044/2016)· (*) (αριθ. 1045/2016)· (*) (αριθ. 1046/2016)· (*) (αριθ. 1047/2016)· (*) (αριθ. 1048/2016)· (*) (αριθ. 1049/2016)· (*) (αριθ. 1050/2016)· (*) (αριθ. 1051/2016)· (*) (αριθ. 1052/2016)· (*) (αριθ. 1053/2016)· (*) (αριθ. 1054/2016)· (*) (αριθ. 1055/2016)· Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (αριθ. 1056/2016)· Vito Pietro Loporcaro (αριθ. 1057/2016)· Antonio De Palma (αριθ. 1058/2016)· (*) (αριθ. 1059/2016)· (*) (αριθ. 1060/2016)· (*) (αριθ. 1061/2016)· Salvatore Licata (αριθ. 1062/2016)· Pasqualino Ludovico (αριθ. 1063/2016)· (*) (αριθ. 1064/2016)· (*) (αριθ. 1065/2016)· (*) (αριθ. 1066/2016)· (*) (αριθ. 1067/2016)· Juliette Higgins (αριθ. 1068/2016)· Stephen Lawrence (αριθ. 1069/2016)· Xavier Barba Girona (αριθ. 1070/2016)· (*) (αριθ. 1071/2016)· (*) (αριθ. 1072/2016)· (*) (αριθ. 1073/2016)· (*) (αριθ. 1074/2016)· (*) (αριθ. 1075/2016)· (*) (αριθ. 1076/2016)· (*) (αριθ. 1077/2016)· (*) (αριθ. 1078/2016)· (*) (αριθ. 1079/2016)· Silvana Nodari (αριθ. 1080/2016)· Javier Sendin Calvo (αριθ. 1081/2016)· (*) (αριθ. 1082/2016)· (*) (αριθ. 1083/2016)· Alastair Patterson (αριθ. 1084/2016)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 1085/2016)· (*) (αριθ. 1086/2016)· (*) (αριθ. 1087/2016)· (*) (αριθ. 1088/2016)· Sandro Olmedo Lopez-Amor (αριθ. 1089/2016)· (*) (αριθ. 1090/2016)· Massimo D'Agostino (αριθ. 1091/2016)· Mario Di Ciccio (αριθ. 1092/2016)· (*) (αριθ. 1093/2016)· (*) (αριθ. 1094/2016)· Frank Wilson (αριθ. 1095/2016)· Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (αριθ. 1096/2016)· (*) (αριθ. 1097/2016)· (*) (αριθ. 1098/2016)· Alessandro Ciompi (αριθ. 1099/2016)· Eigil Johannesen (αριθ. 1100/2016)· Gianni Mari (αριθ. 1101/2016)· (*) (αριθ. 1102/2016)· Raquel Barris Martí (αριθ. 1103/2016)· (*) (αριθ. 1104/2016)· (*) (αριθ. 1105/2016)· (*) (αριθ. 1106/2016)· (*) (αριθ. 1107/2016)· (*) (αριθ. 1108/2016)· Manuel Sendino Lopez (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (αριθ. 1109/2016)· Cristian Mihai Fagadar (αριθ. 1110/2016)· Bernd Golder (αριθ. 1111/2016)· Véronique Robert (αριθ. 1112/2016)· Siegfried Frohn (αριθ. 1113/2016)· (*) (αριθ. 1114/2016)· (*) (αριθ. 1115/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 1116/2016)· Matthias Bausch (αριθ. 1117/2016)· (*) (αριθ. 1118/2016)· Luis Rodriguez (αριθ. 1119/2016)· (*) (αριθ. 1120/2016)· (*) (αριθ. 1121/2016)· (*) (αριθ. 1122/2016)· (*) (αριθ. 1123/2016)· (*) (αριθ. 1124/2016)· Giambattista Scivoletto (αριθ. 1125/2016).

(*) Απόρρητο όνομα

Η αναφορά αριθ. 1031/2016 διεγράφη από το γενικό πρωτόκολλο, διότι ο αναφέρων την απέσυρε μετά την καταχώρισή της.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 25 Οκτωβρίου 2016 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, δύο αναφορές που απηύθυναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος.


6. Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο [2015/2226(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Ο Eric Andrieu προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Γεώργιος Επιτήδειος, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

7. Βραβείο Ζαχάρωφ 2016 (ανακοίνωση των νικητών)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2016 σε δύο Ιρακινές της κοινότητας Γεζίντι που δραπέτευσαν από το Ισλαμικό Κράτος, την Nadia Murad Basee και την Lamiya Aji Ashar.

Η απονομή του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο συνόδου του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Gabriele Zimmer.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0418)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0418)

Δεν χορηγείται απαλλαγή (βλ. Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Κανονισμού).


8.2. Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0419)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0419)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού).


8.3. Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0420)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0420)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού).


8.4. Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0421)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0421)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού).


8.5. Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (2016/2956(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1159/2016

(αντικαθιστά τιςB8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης , Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Νότης Μαριάς, Monica Macovei και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Helmut Scholz, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas και Beatrix von Storch, au nom du groupe EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0422)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1169/2016 καταπίπτει.)


8.6. Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1158/2016

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1162/2016

(αντικαθιστά τιςB8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδης, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Helmut Scholz και Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0423)


8.7. Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων(2016/2936(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1120/2016

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1122/2016

(αντικαθιστά τιςB8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle και Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0424)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1129/2016 και B8-1130/2016 καταπίπτουν.)


8.8. Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000107/2016) που κατέθεσε Silvia Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1126/2016

(αντικαθιστά τιςB8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka και Marlene Mizzi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Angel Dzhambazki και Andrew Lewer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou και Δημήτριος Παπαδημούλης , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rebecca Harms και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0425)


8.9. Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 [2015/2351(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (επιτροπή CULT)

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0426)


8.10. Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο [2015/2226(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0427).


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Δεύτερη έκθεση Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan και Monica Macovei

Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil και Monica Macovei

Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei και Seán Kelly

Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly και Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly και Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov και Seán Kelly.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η Mara Bizzotto γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

Ο Geoffrey Van Orden γνωστοποιεί ότι ήθελε να ψηφίσει κατά του πρώτου μέρους της παραγράφου 14 της έκθεσης Eric Andrieu (A8-0285/2016).


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.30 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες θέσεις, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να τις υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων 11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)
αναπομπή επί της ουσίας : PECH

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τη θέση του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 28 Οκτωβρίου 2016.


13. Αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας (2016/2951(RSP))

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marc Tarabella, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Anna Záborská, Marc Tarabella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inés Ayala Sender, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(γνωμοδότηση: CONT, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 29ης Σεπτεμβρίου 2016)

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, INTA, AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού), ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Οκτωβρίου 2016)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE

- Ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (2016/2220(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : AFET
(γνωμοδότηση: DEVE)

επιτροπές ECON, IMCO

- Θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : ECON
(γνωμοδότηση: CONT (άρθρο 53 του Κανονισμού) (άρθρο 53 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 53 του Κανονισμού) (άρθρο 53 του Κανονισμού))


15. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 25/2016, 26/2016 et 27/2016·

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 και 27/2016 - Τμήμα III - Επιτροπή.


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 21 έως τις 24 Νοεμβρίου 2016.


18. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου