Rodyklė 
Protokolas
PDF 263kWORD 83k
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 27 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Europos savanorių tarnyba (diskusijos)
 4.2013–2015 m. ES jaunimo strategija (trumpas pristatymas)
 5.Peticijos
 6.Kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse (trumpas pristatymas)
 7.Sacharovo premija 2016 (laureatų paskelbimas)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.2.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)
  8.3.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)
  8.4.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  8.5.Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas) (balsavimas)
  8.6.Žurnalistų padėtis Turkijoje (balsavimas)
  8.7.Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas (balsavimas)
  8.8.Europos savanorių tarnyba (balsavimas)
  8.9.2013–2015 m. ES jaunimo strategija (balsavimas)
  8.10.Kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 13.Vasaros ir žiemos laiko keitimas (diskusijos)
 14.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 15.Asignavimų perkėlimas
 16.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

nuomonė :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujagimių sveikatos (B8-1021/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl su dideliais triukšmo lygiais susijusio pavojaus naudojant ausines, uždedamas ant galvos arba įdedamas į ausį (B8-1022/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos cheminių medžiagų agentūros uždarymo (B8-1023/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos aplinkos agentūros uždarymo (B8-1025/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos uždarymo (B8-1026/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos jūrų saugumo agentūros uždarymo (B8-1028/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pieno gamintojų patiriamos krizės (B8-1029/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo atleisti natūralius levandų eterinius aliejus nuo reikalavimo registruoti pagal REACH reglamentą (B8-1030/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros uždarymo (B8-1031/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro uždarymo (B8-1032/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro uždarymo (B8-1033/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos palydovų centro uždarymo (B8-1034/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG

- Dominique Bilde ir Marie-Christine Boutonnet. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų terapijos (B8-1035/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos mokymo fondo uždarymo (B8-1036/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulių kastravimo panaikinimo (B8-1037/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulių dantų šlifavimo praktikos panaikinimo (B8-1038/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl karvių žindenių auginimo sąlygų (B8-1039/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veršiukų auginimo sąlygų (B8-1040/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulių uodegų trumpinimo (B8-1041/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galvijų auginimo sąlygų (B8-1044/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl brakonieriškos Afrikos ir Azijos dramblių medžioklės (B8-1045/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pieninių karvių auginimo sąlygų (B8-1046/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos saugumo studijų instituto uždarymo (B8-1047/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos lyčių lygybės instituto uždarymo (B8-1048/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro uždarymo (B8-1049/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinio (B8-1050/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl antibiotikams atsparių bakterijų (B8-1059/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vaikų pornografija (B8-1091/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su popieriaus švaistymu (B8-1092/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl problemų, kurias lemia įmonių finansavimas be tarpininkų (B8-1093/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinės prekybos struktūrinio disbalanso, atsirandančio dėl Kinijos nesąžiningos konkurencijos (B8-1094/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl lėšų pervedimų iš išsivysčiusių šalių į mažiau išsivysčiusias šalis (B8-1095/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pensijų sistemų reformos politikos pasekmių krizės metu (B8-1096/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Florian Philippot and Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vizų režimo liberalizavimo Turkijos piliečiams plano (B8-1097/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Florian Philippot and Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrovės „Areva“ restruktūrizavimo plano ir valstybės pagalbos teisės (B8-1098/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl buvusių Europos Komisijos narių interesų konfliktų prevencijos (B8-1099/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo numatyti konkrečių ir tinkamesnių programų, skirtų vyresnių nei 50 metų asmenų grįžimui į darbo rinką (B8-1100/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su klastojimu plėtojimo (B8-1101/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kelių eismo saugumo sistemos reformos (B8-1102/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo uždarymo (B8-1103/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros uždarymo (B8-1104/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl branduolinės energetikos (B8-1105/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pesticidų naudojimo apribojimo siekiant geresnės vandens apsaugos (B8-1106/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų, kurie tapo našlaičiais dėl motinų nužudymo dėl lyties, globos (B8-1107/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su dramblio kaulo importu į Europą, susijusiu su trofėjų medžiokle (B8-1108/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tinkamo vandens išteklių valdymo (B8-1109/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įdarbinimo sąlygų oro transporto sektoriuje (B8-1110/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reformų rėmimo programos ir valstybių narių dalyvavimo (B8-1111/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON


3. Europos savanorių tarnyba (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000107/2016), kurį pateikė Silvia Costa CULT komiteto vardu Komisijai: Europos savanorių tarnyba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa pristatė klausimą.

Tibor Navracsics (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Krystyna Łybacka S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Krystyna Łybacka), Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Thomas Mann), Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Silvia Costa), Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Milan Zver (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Josu Juaristi Abaunz), Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús ir Cécile Kashetu Kyenge.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso ir Tonino Picula.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Kalbėjo Tibor Navracsics.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Silvia Costa ir Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu dėl savanoriškos veiklos ir Europos savanorių tarnybos (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver ir Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu dėl Europos savanorių tarnybos (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos savanorių tarnybos (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu dėl Europos savanorių tarnybos (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu dėl Europos savanorių tarnybos (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos savanorių tarnybos (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 27 protokolo 8.8 punktas.


4. 2013–2015 m. ES jaunimo strategija (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl 2013–2015 m. ES jaunimo strategijos vertinimo [2015/2351(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Andrea Bocskor padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 10 27 protokolo 8.9 punktas.


5. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2016 m. spalio 25 d.

Valentin Ioan Mic (Nr. 1017/2016); (*) (Nr. 1018/2016); (*) (Nr. 1019/2016); Claudia Porzi (Nr. 1020/2016); Karine Bachelier (Nr. 1021/2016); Flavio Miccono (Nr. 1022/2016); (*) (Nr. 1023/2016); (*) (Nr. 1024/2016); (*) (Nr. 1025/2016); Marzena Korgol (Nr. 1026/2016); (*) (Nr. 1027/2016); (*) (Nr. 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (Nr. 1029/2016); (*) (Nr. 1030/2016); (*) (Nr. 1032/2016); (*) (Nr. 1033/2016); (*) (Nr. 1034/2016); (*) (Nr. 1035/2016); Luca Gardella (Nr. 1036/2016); (*) (Nr. 1037/2016); (*) (Nr. 1038/2016); (*) (Nr. 1039/2016); (*) (Nr. 1040/2016); Mireta Nastase (Nr. 1041/2016); (*) (Nr. 1042/2016); (*) (Nr. 1043/2016); (*) (Nr. 1044/2016); (*) (Nr. 1045/2016); (*) (Nr. 1046/2016); (*) (Nr. 1047/2016); (*) (Nr. 1048/2016); (*) (Nr. 1049/2016); (*) (Nr. 1050/2016); (*) (Nr. 1051/2016); (*) (Nr. 1052/2016); (*) (Nr. 1053/2016); (*) (Nr. 1054/2016); (*) (Nr. 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (Nr. 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (Nr. 1057/2016); Antonio de Palma (Nr. 1058/2016); (*) (Nr. 1059/2016); (*) (Nr. 1060/2016); (*) (Nr. 1061/2016); Salvatore Licata (Nr. 1062/2016); Pasqualino Ludovico (Nr. 1063/2016); (*) (Nr. 1064/2016); (*) (Nr. 1065/2016); (*) (Nr. 1066/2016); (*) (Nr. 1067/2016); Juliette Higgins (Nr. 1068/2016); Stephen Lawrence (Nr. 1069/2016); Xavier Barba Girona (Nr. 1070/2016); (*) (Nr. 1071/2016); (*) (Nr. 1072/2016); (*) (Nr. 1073/2016); (*) (Nr. 1074/2016); (*) (Nr. 1075/2016); (*) (Nr. 1076/2016); (*) (Nr. 1077/2016); (*) (Nr. 1078/2016); (*) (Nr. 1079/2016); Silvana Nodari (Nr. 1080/2016); Javier Sendín Calvo (Nr. 1081/2016); (*) (Nr. 1082/2016); (*) (Nr. 1083/2016); Alastair Patterson (Nr. 1084/2016); Pierpaolo Volpe (Nr. 1085/2016); (*) (Nr. 1086/2016); (*) (Nr. 1087/2016); (*) (Nr. 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (Nr. 1089/2016); (*) (Nr. 1090/2016); Massimo D'Agostino (Nr. 1091/2016); Mario Di Ciccio (Nr. 1092/2016); (*) (Nr. 1093/2016); (*) (Nr. 1094/2016); Frank Wilson (Nr. 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (Nr. 1096/2016); (*) (Nr. 1097/2016); (*) (Nr. 1098/2016); Alessandro Ciompi (Nr. 1099/2016); Eigil Johannesen (Nr. 1100/2016); Gianni Mari (Nr. 1101/2016); (*) (Nr. 1102/2016); Raquel Barris Martí (Nr. 1103/2016); (*) (Nr. 1104/2016); (*) (Nr. 1105/2016); (*) (Nr. 1106/2016); (*) (Nr. 1107/2016); (*) (Nr. 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (Nr. 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (Nr. 1110/2016); Bernd Golder (Nr. 1111/2016); Véronique Robert (Nr. 1112/2016); Siegfried Frohn (Nr. 1113/2016); (*) (Nr. 1114/2016); (*) (Nr. 1115/2016); Flavio Miccono (Nr. 1116/2016); Matthias Bausch (Nr. 1117/2016); (*) (Nr. 1118/2016); Luis Rodríguez (Nr. 1119/2016); (*) (Nr. 1120/2016); (*) (Nr. 1121/2016); (*) (Nr. 1122/2016); (*) (Nr. 1123/2016); (*) (Nr. 1124/2016); Giambattista Scivoletto (Nr. 1125/2016).

(*) Autorius neskelbiamas

Peticija Nr. 1031/2016 buvo pašalinta iš registro, nes peticijos pateikėjas šią peticiją atsiėmė po to, kai ji buvo užregistruota.

Pirmininkas pranešė, kad 2016 m. spalio 25 d. jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 13 dalį atsakingam komitetui perdavė dvi Europos Parlamento gautas peticijas, kurias pateikė fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena valstybėje narėje ar neturi joje registruotos buveinės.


6. Kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl to, kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse [2015/2226(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Eric Andrieu padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 10 27 protokolo 8.10 punktas.


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

7. Sacharovo premija 2016 (laureatų paskelbimas)

Pirmininkas pranešė, kad Pirmininkų sueiga nusprendė 2016 m. Sacharovo premiją skirti dviem nuo grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) pabėgusioms jazidų bendruomenei priklausančioms irakietėms Nadiai Murad Basee ir Lamiyai Aji Ashar.

Premija bus teikiama per gruodžio mėnesinę sesiją Strasbūre.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Gabriele Zimmer.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0418)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0418)

Biudžeto įvykdymas nepatvirtintas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą).


8.2. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)

Antrasis pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0419)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0419)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalį).


8.3. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)

Antrasis pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0420)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0420)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalį).


8.4. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)

Antrasis pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0421)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0421)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalį).


8.5. Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas) (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1159/2016

(keičia B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie ir László Tőkés PPE frakcijos vardu;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0422)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1169/2016 anuliuotas.)


8.6. Žurnalistų padėtis Turkijoje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žurnalistų padėtis Turkijoje (2016/2935(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1158/2016

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1162/2016

(keičia B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala ir Carlos Zorrinho, au nom du groupe S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz ir Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0423)


8.7. Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas (2016/2936(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1120/2016

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1122/2016

(keičia B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle ir Julia Pitera PPE frakcijos vardu;

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek ir Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0424)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1129/2016 ir B8-1130/2016 anuliuoti.)


8.8. Europos savanorių tarnyba (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000107/2016), kurį pateikė Silvia Costa CULT komiteto vardu Komisijai: Europos savanorių tarnyba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1126/2016

(keičia B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka ir Marlene Mizzi S&D frakcijos vardu;

—   Angel Dzhambazki ir Andrew Lewer ECR frakcijos vardu;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0425)


8.9. 2013–2015 m. ES jaunimo strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl 2013–2015 m. ES jaunimo strategijos vertinimo [2015/2351(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (CULT komitetas)

Priimta (P8_TA(2016)0426)


8.10. Kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse (balsavimas)

Pranešimas dėl to, kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse [2015/2226(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0427).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Antras pranešimas Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan ir Monica Macovei

Žurnalistų padėtis Turkijoje - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil ir Monica Macovei

Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei ir Seán Kelly

Europos savanorių tarnyba - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly ir Danuta Jazłowiecka

Pranešimas: Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly ir Danuta Jazłowiecka

Pranešimas: Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov ir Seán Kelly.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Mara Bizzotto pranešė, kad balsuojant dėl Ryszard Czarnecki pranešimo (A8-0271/2016) jos balsavimo pultas neveikė.

Geoffrey Van Orden pranešė, kad jis norėjo balsuoti prieš Eric Andrieu pranešimo 14 dalies pirmąją dalį (A8-0285/2016).


(Posėdis sustabdytas 13.30 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šias Tarybos bendrąsias pozicijas su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicijomis:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689) perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Per pimąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)
perduota atsakingam komitetui: PECH

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2016 m. spalio 28 d.


13. Vasaros ir žiemos laiko keitimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Vasaros ir žiemos laiko keitimas (2016/2951(RSP))

Tibor Navracsics (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Herbert Reul PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marc Tarabella), Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Anna Záborská, Marc Tarabella (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Inés Ayala Sender), Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Tibor Navracsics.

Diskusijos baigtos.


14. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ECON komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymas (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(nuomonė: CONT, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. rugsėjo 29 d.)

IMCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklių nustatymas (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(nuomonė: ITRE, INTA, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. spalio 6 d.)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

DEVE komitetas

- Bepilietybė Pietų ir Pietryčių Azijoje (2016/2220(INI))
perduota atsakingam komitetui: : AFET
(nuomonė: DEVE)

komitetai ECON, IMCO

- 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymas (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
perduota atsakingam komitetui: : ECON
(nuomonė: CONT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))


15. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 25/2016, 26/2016 ir 27/2016;

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų perkėlimų Nr. DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 ir 27/2016, III skirsnis – Komisija, patvirtinimą.


16. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. lapkričio 21–24 d.


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 16.05 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Teisinė informacija - Privatumo politika