Indekss 
Protokols
PDF 264kWORD 82k
Ceturtdiena, 2016. gada 27. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Eiropas Brīvprātīgo dienests (debates)
 4.ES jaunatnes stratēģija 2013.-2015. gadam (īss izklāsts)
 5.Lūgumraksti
 6.Veidi, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos (īss izklāsts)
 7.2016. gada Saharova balva (laureātu paziņošana)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.2.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (balsošana)
  8.3.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (balsošana)
  8.4.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums (balsošana)
  8.5.Stāvoklis Ziemeļirākā/Mosulā (balsošana)
  8.6.Žurnālistu stāvoklis Turcijā (balsošana)
  8.7.Kodoldrošība un kodolieroču neizplatīšana (balsošana)
  8.8.Eiropas Brīvprātīgo dienests (balsošana)
  8.9.ES jaunatnes stratēģija 2013.-2015. gadam (balsošana)
  8.10.Veidi, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 13.Pāreja no vasaras laika uz ziemas laiku (debates)
 14.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 15.Apropriāciju pārvietojumi
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu (07592/2016 - C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaundzimušo veselību (B8-1021/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par briesmām, kas saistītas ar augstu trokšņa līmeni, izmantojot austiņas (B8-1022/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Ķimikāliju aģentūras slēgšanu (B8-1023/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Vides aģentūras slēgšanu (B8-1025/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Inovācijas un tīklu izpildaģentūras slēgšanu (B8-1026/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Jūras drošības aģentūras slēgšanu (B8-1028/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par krīzi, kas skar piena ražotājus (B8-1029/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izņēmuma paredzēšanu lavandas dabīgajai ēteriskajai eļļai REACH regulā (B8-1030/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras slēgšanu (B8-1031/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra slēgšanu (B8-1032/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra slēgšanu (B8-1033/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Satelītcentra slēgšanu (B8-1034/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Dominique Bilde un Marie-Christine Boutonnet. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par terapiju ar dzīvniekiem (B8-1035/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Izglītības fonda slēgšanu (B8-1036/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku kastrācijas izskaušanu (B8-1037/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku zobu slīpēšanas izskaušanu (B8-1038/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zīdītājgovju audzēšanas apstākļiem (B8-1039/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par teļu audzēšanas apstākļiem (B8-1040/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku astu amputēšanas izskaušanu (B8-1041/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par liellopu audzēšanas apstākļiem (B8-1044/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ziloņu malumedniecību Āfrikā un Āzijā (B8-1045/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par piena govju audzēšanas apstākļiem (B8-1046/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Drošības izpētes institūta slēgšanu (B8-1047/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta slēgšanu (B8-1048/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra slēgšanu (B8-1049/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Tiesu sadarbības vienību (B8-1050/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par baktērijām, kas ir rezistentas pret antibiotikām (B8-1059/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret bērnu pornogrāfiju (B8-1091/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret papīra izšķiešanu (B8-1092/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par problēmām, ko rada uzņēmumu finansēšana bez starpniekiem (B8-1093/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ķīnas īstenotās negodīgās konkurences izraisīto starptautiskās tirdzniecības strukturālo nelīdzsvarotību (B8-1094/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par attīstīto valstu finanšu līdzekļu pārvedumiem vismazāk attīstītajām valstīm (B8-1095/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par krīzes laikā īstenotās pensijas sistēmu reformu politikas ietekmi (B8-1096/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Florian Philippot un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turcijas valstspiederīgajiem piemērotā vīzu režīma liberalizācijas projektu (B8-1097/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Florian Philippot un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņēmumu grupas Areva pārstrukturēšanas plānu un tiesībām uz valsts atbalstu (B8-1098/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bijušo Eiropas Komisijas locekļu interešu konfliktu novēršanu (B8-1099/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu izveidot īpašas un piemērotākas programmas, kas veicinātu 50 gadus sasniegušo cilvēku atgriešanos darbā (B8-1100/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par viltošanas apkarošanā panākto progresu (B8-1101/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ceļu drošības sistēmas reformu (B8-1102/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda slēgšanu (B8-1103/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras slēgšanu (B8-1104/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kodolenerģiju (B8-1105/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pesticīdu izmantošanas ierobežošanu ūdens labākas aizsardzības nolūkā (B8-1106/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noslepkavotu sieviešu bērnu nodošanu aizbildnībā (B8-1107/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medību trofeju izmantošanu cīņā pret ziloņkaula ievešanu Eiropā (B8-1108/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens resursu pareizu apsaimniekošanu (B8-1109/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nodarbinātības apstākļiem gaisa transporta jomā (B8-1110/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

TRAN

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par reformu atbalsta programmu un dalībvalstu iesaistīšanos (B8-1111/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON


3. Eiropas Brīvprātīgo dienests (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000107/2016) un kuru uzdeva Silvia Costa CULT komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Brīvprātīgo dienests (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016).

Silvia Costa izvērsa jautājumu.

Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krystyna Łybacka, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Thomas Mann, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Silvia Costa, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Milan Zver, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús un Cécile Kashetu Kyenge.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso un Tonino Picula.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Uzstājās Tibor Navracsics.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Silvia Costa un Petra Kammerevert S&D grupas vārdā – par Eiropas Brīvprātīgo dienestu (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver un Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā – par Eiropas Brīvprātīgo dienestu (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā – par Eiropas Brīvprātīgo dienestu (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā – par Eiropas Brīvprātīgo dienestu (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā – par Eiropas Brīvprātīgo dienestu (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdāpar Eiropas Brīvprātīgo dienestu (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.10.2016. protokola 8.8. punkts.


4. ES jaunatnes stratēģija 2013.-2015. gadam (īss izklāsts)

Ziņojums par ES jaunatnes stratēģijas 2013.–2015. gadam novērtējumu [2015/2351(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Andrea Bocskor (A8-0250/2016).

Andrea Bocskor iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 27.10.2016. protokola 8.9. punkts.


5. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2016. gada 25. oktobris

Valentin Ioan Mic (Nr. 1017/2016); (*) (Nr. 1018/2016); (*) (Nr. 1019/2016); Claudia Porzi (Nr. 1020/2016); Karine Bachelier (Nr. 1021/2016); Flavio Miccono (Nr. 1022/2016); (*) (Nr. 1023/2016); (*) (Nr. 1024/2016); (*) (Nr. 1025/2016); Marzena Korgol (Nr. 1026/2016); (*) (Nr. 1027/2016); (*) (Nr. 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (Nr. 1029/2016); (*) (Nr. 1030/2016); (*) (Nr. 1032/2016); (*) (Nr. 1033/2016); (*) (Nr. 1034/2016); (*) (Nr. 1035/2016); Luca Gardella (Nr. 1036/2016); (*) (Nr. 1037/2016); (*) (Nr. 1038/2016); (*) (Nr. 1039/2016); (*) (Nr. 1040/2016); Mireta Nastase (Nr. 1041/2016); (*) (Nr. 1042/2016); (*) (Nr. 1043/2016); (*) (Nr. 1044/2016); (*) (Nr. 1045/2016); (*) (Nr. 1046/2016); (*) (Nr. 1047/2016); (*) (Nr. 1048/2016); (*) (Nr. 1049/2016); (*) (Nr. 1050/2016); (*) (Nr. 1051/2016); (*) (Nr. 1052/2016); (*) (Nr. 1053/2016); (*) (Nr. 1054/2016); (*) (Nr. 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (Nr. 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (Nr. 1057/2016); Antonio de Palma (Nr. 1058/2016); (*) (Nr. 1059/2016); (*) (Nr. 1060/2016); (*) (Nr. 1061/2016); Salvatore Licata (Nr. 1062/2016); Pasqualino Ludovico (Nr. 1063/2016); (*) (Nr. 1064/2016); (*) (Nr. 1065/2016); (*) (Nr. 1066/2016); (*) (Nr. 1067/2016); Juliette Higgins (Nr. 1068/2016); Stephen Lawrence (Nr. 1069/2016); Xavier Barba Girona (Nr. 1070/2016); (*) (Nr. 1071/2016); (*) (Nr. 1072/2016); (*) (Nr. 1073/2016); (*) (Nr. 1074/2016); (*) (Nr. 1075/2016); (*) (Nr. 1076/2016); (*) (Nr. 1077/2016); (*) (Nr. 1078/2016); (*) (Nr. 1079/2016); Silvana Nodari (Nr. 1080/2016); Javier Sendín Calvo (Nr. 1081/2016); (*) (Nr. 1082/2016); (*) (Nr. 1083/2016); Alastair Patterson (Nr. 1084/2016); Pierpaolo Volpe (Nr. 1085/2016); (*) (Nr. 1086/2016); (*) (Nr. 1087/2016); (*) (Nr. 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (Nr. 1089/2016); (*) (Nr. 1090/2016); Massimo D'Agostino (Nr. 1091/2016); Mario Di Ciccio (Nr. 1092/2016); (*) (Nr. 1093/2016); (*) (Nr. 1094/2016); Frank Wilson (Nr. 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (Nr. 1096/2016); (*) (Nr. 1097/2016); (*) (Nr. 1098/2016); Alessandro Ciompi (Nr. 1099/2016); Eigil Johannesen (Nr. 1100/2016); Gianni Mari (Nr. 1101/2016); (*) (Nr. 1102/2016); Raquel Barris Martí (Nr. 1103/2016); (*) (Nr. 1104/2016); (*) (Nr. 1105/2016); (*) (Nr. 1106/2016); (*) (Nr. 1107/2016); (*) (Nr. 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (Nr. 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (Nr. 1110/2016); Bernd Golder (Nr. 1111/2016); Véronique Robert (Nr. 1112/2016); Siegfried Frohn (Nr. 1113/2016); (*) (Nr. 1114/2016); (*) (Nr. 1115/2016); Flavio Miccono (Nr. 1116/2016); Matthias Bausch (Nr. 1117/2016); (*) (Nr. 1118/2016); Luis Rodríguez (Nr. 1119/2016); (*) (Nr. 1120/2016); (*) (Nr. 1121/2016); (*) (Nr. 1122/2016); (*) (Nr. 1123/2016); (*) (Nr. 1124/2016); Giambattista Scivoletto (Nr. 1125/2016).

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Lūgumraksts Nr. 1031/2016 tika svītrots no vispārējā reģistra, jo pēc šī lūgumraksta iekļaušanas reģistrā iesniedzējs to atsauca.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2016. gada 25. oktobrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


6. Veidi, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos (īss izklāsts)

Ziņojums par veidiem, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos [2015/2226(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Eric Andrieu (A8-0285/2016).

Eric Andrieu iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling un Csaba Sógor.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 27.10.2016. protokola 8.10. punkts.


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

7. 2016. gada Saharova balva (laureātu paziņošana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference ir nolēmusi Saharova balvu 2016. gadā piešķirt divām pie jezīdu kopienas piederošām irākietēm, kuras ir paglābušās no organizācijas “Islāma valsts”, proti, Nadia Murad Basee un Lamiya Aji Ashar.

Balvas pasniegšana notiks decembra sesijā Strasbūrā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Antonio Tajani un Gabriele Zimmer.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0418).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0418).

Budžeta izpilde netika apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu).


8.2. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (balsošana)

Otrais ziņojums par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0419).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0419).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu).


8.3. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (balsošana)

Otrais ziņojums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0420).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0420).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu).


8.4. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums (balsošana)

Otrais ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0421).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0421).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu).


8.5. Stāvoklis Ziemeļirākā/Mosulā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Ziemeļirākā/Mosulā (2016/2956(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1159/2016

(aizstāj B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie un László Tőkés PPE grupas vārdā;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0422).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1169/2016 vairs nav spēkā.)


8.6. Žurnālistu stāvoklis Turcijā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Žurnālistu stāvoklis Turcijā (2016/2935(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1158/2016

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1162/2016

(aizstāj B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz un Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0423).


8.7. Kodoldrošība un kodolieroču neizplatīšana (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kodoldrošība un kodolieroču neizplatīšana(2016/2936(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1120/2016

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1122/2016

(aizstāj B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle un Julia Pitera PPE grupas vārdā;

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek un Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0424).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1129/2016 un B8-1130/2016 vairs nav spēkā.)


8.8. Eiropas Brīvprātīgo dienests (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000107/2016) un kuru uzdeva Silvia Costa CULT komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Brīvprātīgo dienests (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1126/2016

(aizstāj B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka un Marlene Mizzi S&D grupas vārdā;

—   Angel Dzhambazki un Andrew Lewer ECR grupas vārdā;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā;

—   Rebecca Harms un Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0425).


8.9. ES jaunatnes stratēģija 2013.-2015. gadam (balsošana)

Ziņojums par ES jaunatnes stratēģijas 2013.–2015. gadam novērtējumu [2015/2351(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Andrea Bocskor (A8-0250/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (CULT komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2016)0426).


8.10. Veidi, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos (balsošana)

Ziņojums par veidiem, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos [2015/2226(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Eric Andrieu (A8-0285/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0427).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ryszard Czarnecki otrais ziņojums A8-0271/2016
Daniel Hannan un Monica Macovei

Žurnālistu stāvoklis Turcijā - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil un Monica Macovei

Kodoldrošība un kodolieroču neizplatīšana - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei un Seán Kelly

Eiropas Brīvprātīgo dienests - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly un Danuta Jazłowiecka

Andrea Bocskor ziņojums - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly un Danuta Jazłowiecka

Eric Andrieu ziņojums - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov un Seán Kelly


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Mara Bizzotto norādīja, ka, balsojot par Ryszard Czarnecki ziņojumu (A8-0271/2016), viņas balsošanas iekārta nedarbojās.

Geoffrey Van Orden norādīja, ka būtu vēlējies balsot pret Eric Andrieu ziņojuma (A8-0285/2016) 14. punkta pirmo daļu.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.30 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)
nodots atbildīgajai komitejai: PECH

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, proti, 2016. gada 28. oktobrī.


13. Pāreja no vasaras laika uz ziemas laiku (debates)

Komisijas paziņojums: Pāreja no vasaras laika uz ziemas laiku (2016/2951(RSP)).

Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Herbert Reul PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marc Tarabella, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Anna Záborská, Marc Tarabella, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inés Ayala Sender, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Tibor Navracsics.

Debates tika slēgtas.


14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Savienības programmas izveide laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(atzinums: CONT, IMCO (Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 29. septembra lēmumu)

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Noteikumu noteikšana par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(atzinums: ITRE, INTA, AGRI (Reglamenta 54. pants), ENVI (Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 6. oktobra lēmumu)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

DEVE komiteja

- Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (2016/2220(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
(atzinums: DEVE)

ECON komiteja, IMCO komiteja

- Savienības programmas izveide laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
(atzinums: CONT (Reglamenta 53. pants), IMCO (Reglamenta 53. pants))


15. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 25/2016, 26/2016 un 27/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 un 27/2016, III iedaļa – Komisija.


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2016. gada 21. novembra līdz 2016. gada 24. novembrim.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Juridisks paziņojums - Privātuma politika