Index 
Notulen
PDF 265kWORD 82k
Donderdag 27 oktober 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Europese vrijwilligersdienst (debat)
 4.De EU-strategie voor jongeren 2013-2015 (korte presentatie)
 5.Verzoekschriften
 6.Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren? (korte presentatie)
 7.Sacharovprijs 2016 (bekendmaking van de winnaars)
 8.Stemmingen
  8.1.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)
  8.3.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)
  8.4.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  8.5.De situatie in Noord-Irak en rond Mosul (stemming)
  8.6.De situatie van journalisten in Turkije (stemming)
  8.7.Nucleaire veiligheid en non-proliferatie (stemming)
  8.8.Europese vrijwilligersdienst (stemming)
  8.9.De EU-strategie voor jongeren 2013-2015 (stemming)
  8.10.Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren? (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 13.Overgang van zomer- naar wintertijd (debat)
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Kredietoverschrijvingen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Europese Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (hetPrima-initiatief) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Duitsland (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over neonatale gezondheid (B8-1021/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de gevaren van hoge geluidsniveaus bij het gebruik van hoofdtelefoons of oortjes (B8-1022/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (B8-1023/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Milieuagentschap (B8-1025/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (B8-1026/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (B8-1028/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de crisis in de melkproductiesector (B8-1029/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de verlening van een vrijstelling voor natuurlijke etherische lavendeloliën in het kader van de Reach-verordening (B8-1030/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (B8-1031/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (B8-1032/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (B8-1033/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Satellietcentrum van de Europese Unie (B8-1034/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG

- Dominique Bilde en Marie-Christine Boutonnet. Ontwerpresolutie over therapie met dieren (B8-1035/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van de Europese Stichting voor opleiding (B8-1036/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het afschaffen van de castratie van varkens (B8-1037/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de bestrijding van het vijlen van tanden bij varkens (B8-1038/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden bij zoogkoeienhouderijen (B8-1039/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden in de kalverhouderij (B8-1040/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de bestrijding van het couperen van de staart bij varkens (B8-1041/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden in rundveehouderijen (B8-1044/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het stropen van olifanten in Afrika en Azië (B8-1045/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden in de melkveehouderij (B8-1046/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (B8-1047/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (B8-1048/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (B8-1049/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het justitieel samenwerkingsteam van de Europese Unie (B8-1050/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica (B8-1059/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over de bestrijding van kinderporno (B8-1091/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de strijd tegen papierverspilling (B8-1092/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de problemen die worden veroorzaakt door bedrijfsfinanciering zonder intermediairs (B8-1093/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de structurele onevenwichtigheden van de internationale handel ten gevolge van de oneerlijke mededinging van China (B8-1094/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over geldzendingen van ontwikkelde landen naar minder ontwikkelde landen (B8-1095/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van het beleid waarbij de pensioenstelsels worden hervormd in een crisisperiode (B8-1096/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Florian Philippot en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het plan voor versoepeling van de visumregeling voor Turkse onderdanen (B8-1097/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Florian Philippot en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het herstructureringsplan voor Areva en de staatssteunregels (B8-1098/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de preventie van belangenconflicten bij voormalige Europese commissarissen (B8-1099/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om specifieke en geschiktere programma's ter bevordering van de wederintreding op de arbeidsmarkt van personen boven 50 (B8-1100/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van de strijd tegen namaak (B8-1101/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de hervorming van het systeem voor verkeersveiligheid (B8-1102/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (B8-1103/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de sluiting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (B8-1104/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over kernenergie (B8-1105/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de beperking van het gebruik van pesticiden om water beter te beschermen (B8-1106/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de plaatsing van kinderen die wees zijn geworden door vrouwenmoord (B8-1107/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de bestrijding van de handel van ivoor als jachttrofee naar Europa (B8-1108/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een correct beheer op het gebied van water (B8-1109/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de arbeidsomstandigheden in de sector van het luchtvervoer (B8-1110/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

TRAN

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het steunprogramma voor hervormingen en de betrokkenheid van de lidstaten (B8-1111/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON


3. Europese vrijwilligersdienst (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000107/2016) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa, ter vervanging van de auteur, licht de vraag toe.

Tibor Navracsics (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krystyna Łybacka, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thomas Mann, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia Costa, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Milan Zver, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús en Cécile Kashetu Kyenge.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Silvia Costa en Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, over vrijwilligerswerk en de Europese vrijwilligersdienst (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver en Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, over Europees Vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, over Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de Europese vrijwilligersdienst (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, over Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, over Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 27.10.2016.


4. De EU-strategie voor jongeren 2013-2015 (korte presentatie)

Verslag over de beoordeling van de EU-strategie voor jongeren 2013-2015 [2015/2351(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Andrea Bocskor presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 27.10.2016.


5. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 25 oktober 2016

Valentin Ioan Mic (nr. 1017/2016); (*) (nr. 1018/2016); (*) (nr. 1019/2016); Claudia Porzi (nr. 1020/2016); Karine Bachelier (nr. 1021/2016); Flavio Miccono (nr. 1022/2016); (*) (nr. 1023/2016); (*) (nr. 1024/2016); (*) (nr. 1025/2016); Marzena Korgol (nr. 1026/2016); (*) (nr. 1027/2016); (*) (nr. 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (nr. 1029/2016); (*) (nr. 1030/2016); (*) (nr. 1032/2016); (*) (nr. 1033/2016); (*) (nr. 1034/2016); (*) (nr. 1035/2016); Luca Gardella (nr. 1036/2016); (*) (nr. 1037/2016); (*) (nr. 1038/2016); (*) (nr. 1039/2016); (*) (nr. 1040/2016); Mireta Nastase (nr. 1041/2016); (*) (nr. 1042/2016); (*) (nr. 1043/2016); (*) (nr. 1044/2016); (*) (nr. 1045/2016); (*) (nr. 1046/2016); (*) (nr. 1047/2016); (*) (nr. 1048/2016); (*) (nr. 1049/2016); (*) (nr. 1050/2016); (*) (nr. 1051/2016); (*) (nr. 1052/2016); (*) (nr. 1053/2016); (*) (nr. 1054/2016); (*) (nr. 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (nr. 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (nr. 1057/2016); Antonio de Palma (nr. 1058/2016); (*) (nr. 1059/2016); (*) (nr. 1060/2016); (*) (nr. 1061/2016); Salvatore Licata (nr. 1062/2016); Pasqualino Ludovico (nr. 1063/2016); (*) (nr. 1064/2016); (*) (nr. 1065/2016); (*) (nr. 1066/2016); (*) (nr. 1067/2016); Juliette Higgins (nr. 1068/2016); Stephen Lawrence (nr. 1069/2016); Xavier Barba Girona (nr. 1070/2016); (*) (nr. 1071/2016); (*) (nr. 1072/2016); (*) (nr. 1073/2016); (*) (nr. 1074/2016); (*) (nr. 1075/2016); (*) (nr. 1076/2016); (*) (nr. 1077/2016); (*) (nr. 1078/2016); (*) (nr. 1079/2016); Silvana Nodari (nr. 1080/2016); Javier Sendín Calvo (nr. 1081/2016); (*) (nr. 1082/2016); (*) (nr. 1083/2016); Alastair Patterson (nr. 1084/2016); Pierpaolo Volpe (nr. 1085/2016); (*) (nr. 1086/2016); (*) (nr. 1087/2016); (*) (nr. 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (nr. 1089/2016); (*) (nr. 1090/2016); Massimo D'Agostino (nr. 1091/2016); Mario Di Ciccio (nr. 1092/2016); (*) (nr. 1093/2016); (*) (nr. 1094/2016); Frank Wilson (nr. 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (nr. 1096/2016); (*) (nr. 1097/2016); (*) (nr. 1098/2016); Alessandro Ciompi (nr. 1099/2016); Eigil Johannesen (nr. 1100/2016); Gianni Mari (nr. 1101/2016); (*) (nr. 1102/2016); Raquel Barris Martí (nr. 1103/2016); (*) (nr. 1104/2016); (*) (nr. 1105/2016); (*) (nr. 1106/2016); (*) (nr. 1107/2016); (*) (nr. 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (nr. 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (nr. 1110/2016); Bernd Golder (nr. 1111/2016); Véronique Robert (nr. 1112/2016); Siegfried Frohn (nr. 1113/2016); (*) (nr. 1114/2016); (*) (nr. 1115/2016); Flavio Miccono (nr. 1116/2016); Matthias Bausch (nr. 1117/2016); (*) (nr. 1118/2016); Luis Rodríguez (nr. 1119/2016); (*) (nr. 1120/2016); (*) (nr. 1121/2016); (*) (nr. 1122/2016); (*) (nr. 1123/2016); (*) (nr. 1124/2016); Giambattista Scivoletto (nr. 1125/2016).

(*) Naam vertrouwelijk

Verzoekschrift nr. 1031/2016 is op verzoek van indiener na registratie uit het algemeen register geschrapt.

De Voorzitter deelt mede op 25 oktober 2016 twee verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.


6. Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren? (korte presentatie)

Verslag "Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren?" [2015/2226(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Eric Andrieu presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 27.10.2016.


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

7. Sacharovprijs 2016 (bekendmaking van de winnaars)

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters heeft besloten de Sacharovprijs 2016 toe te kennen aan twee Iraakse jezidi-vrouwen die ontsnapt zijn aan Islamitische Staat (IS), Nadia Murad Basee en Lamiya Aji Ashar.

De prijsuitreiking zal tijdens de vergaderperiode van december plaatsvinden in Straatsburg.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Gabriele Zimmer.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0418)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0418)

Er wordt geweigerd kwijting te verlenen (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, onder b), van het Reglement).


8.2. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0419)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0419)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, onder a), van het Reglement)..


8.3. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0420)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0420)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, onder a), van het Reglement)..


8.4. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0421)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0421)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, onder a), van het Reglement)..


8.5. De situatie in Noord-Irak en rond Mosul (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Noord-Irak en rond Mosul (2016/2956(RSP))

Ontwerpresoluties B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1159/2016

(ter vervanging van B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

ingediend door de volgende leden:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie en László Tőkés, namens de PPE-Fractie;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0422)

(Ontwerpresolutie B8-1169/2016 komt te vervallen.)


8.6. De situatie van journalisten in Turkije (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie van journalisten in Turkije (2016/2935(RSP))

Ontwerpresoluties B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE B8-1158/2016

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1162/2016

(ter vervanging van B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz en Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0423)


8.7. Nucleaire veiligheid en non-proliferatie (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Nucleaire veiligheid en non-proliferatie(2016/2936(RSP))

Ontwerpresoluties B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE B8-1120/2016

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1122/2016

(ter vervanging van B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle en Julia Pitera, namens de PPE-Fractie;

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek en Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0424)

(Ontwerpresoluties B8-1129/2016 en B8-1130/2016 komen te vervallen.)


8.8. Europese vrijwilligersdienst (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000107/2016) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Ontwerpresoluties B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1126/2016

(ter vervanging van B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

ingediend door de volgende leden:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska namens de PPE-Fractie;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka en Marlene Mizzi, namens de S&D-Fractie;

—   Angel Dzhambazki en Andrew Lewer, namens de ECR-Fractie;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Rebecca Harms en Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0425)


8.9. De EU-strategie voor jongeren 2013-2015 (stemming)

Verslag over de beoordeling van de EU-strategie voor jongeren 2013-2015 [2015/2351(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (Commissie CULT)

Aangenomen (P8_TA(2016)0426)


8.10. Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren? (stemming)

Verslag "Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren?" [2015/2226(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0427).


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Tweede verslag Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan en Monica Macovei

De situatie van journalisten in Turkije - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil en Monica Macovei

Nucleaire veiligheid en non-proliferatie - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei en Seán Kelly

Europese vrijwilligersdienst - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly en Danuta Jazłowiecka

Verslag Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly en Danuta Jazłowiecka

Verslag Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov en Seán Kelly.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Mara Bizzotto heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

Geoffrey Van Orden heeft laten weten dat hij tegen het eerste deel van paragraaf 14 van het verslag Eric Andrieu (A8-0285/2016) had willen stemmen.


(De vergadering wordt om 13.30 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) 12857/2016 – COM(2016)0667)
verwezen naar ten principale: PECH

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 28 oktober 2016, in.


13. Overgang van zomer- naar wintertijd (debat)

Verklaring van de Commissie: Overgang van zomer- naar wintertijd (2016/2951(RSP))

Tibor Navracsics (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Anna Záborská, Marc Tarabella, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inés Ayala Sender, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics.

Het debat wordt gesloten.


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

Commissie ECON (artikel 54 van het Reglement)

- Vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(advies: CONT, IMCO (artikel 54 van het Reglement))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 september 2016)

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Opstellen van regels voor het op de markt brengen van kunstmestproducten met een EG label. (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(advies: ITRE, INTA, AGRI (artikel 54 van het Reglement), ENVI (artikel 54 van het Reglement))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 oktober 2016)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie DEVE

- Stateloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië (2016/2220(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
(advies: DEVE)

commissies ECON, IMCO

- Vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
verwezen naar ten principale: ECON
(advies: CONT (artikel 53 van het Reglement), IMCO (artikel 53 van het Reglement))


15. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijvingen DEC 25/2016, 26/2016 en 27/2016 van de Europese Commissie goed te keuren;

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement, heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijdingen DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 en 27/2016 - Afdeling III - Commissie.


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 21 t/m 24 november 2016.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Juridische mededeling - Privacybeleid