Indeks 
Protokół
PDF 266kWORD 83k
Czwartek, 27 października 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Wolontariat europejski (debata)
 4.Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015 (krótka prezentacja)
 5.Petycje
 6.W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (krótka prezentacja)
 7.Nagroda Sacharowa 2016 (ogłoszenie laureatów)
 8.Głosowanie
  
8.1.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (głosowanie)
  
8.3.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (głosowanie)
  
8.4.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)
  
8.5.Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu (głosowanie)
  
8.6.Sytuacja dziennikarzy w Turcji (głosowanie)
  
8.7.Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie (głosowanie)
  
8.8.Wolontariat europejski (głosowanie)
  
8.9.Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015 (głosowanie)
  
8.10.W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 13.Zmiana czasu z letniego na zimowy (debata)
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Przesunięcie środków
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz wsprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zdrowia noworodków (B8-1021/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń związanych z dużym natężeniem hałasu w słuchawkach nausznych i dousznych (B8-1022/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiej Agencji Chemikaliów (B8-1023/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiej Agencji Środowiska (B8-1025/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (B8-1026/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (B8-1028/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu dotykającego producentów mleka (B8-1029/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie przyznania zwolnienia dla naturalnych lawendowych olejków eterycznych w ramach rozporządzenia REACH (B8-1030/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (B8-1031/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (B8-1032/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (B8-1033/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (B8-1034/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

- Dominique Bilde i Marie-Christine Boutonnet. Projekt rezolucji w sprawie zooterapii (B8-1035/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiej Fundacji Kształcenia (B8-1036/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania kastracji świń (B8-1037/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania praktyki ścierania zębów świniom (B8-1038/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli krów mamek (B8-1039/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli cieląt (B8-1040/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania praktyki obcinania ogonów świniom (B8-1041/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli bydła (B8-1044/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie kłusowania na słonie w Afryce i Azji (B8-1045/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli krów mlecznych (B8-1046/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (B8-1047/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (B8-1048/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (B8-1049/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie unijnej jednostki współpracy sądowej (B8-1050/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie bakterii opornych na antybiotyki (B8-1059/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej (B8-1091/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania marnotrawienia papieru (B8-1092/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie problemów powodowanych przez bezpośrednie finansowanie przedsiębiorstw (B8-1093/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zaburzeń równowagi strukturalnej światowego handlu spowodowanych nieuczciwą konkurencją Chin (B8-1094/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przekazów pieniężnych z krajów rozwiniętych do krajów słabiej rozwiniętych (B8-1095/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie konsekwencji polityki reform systemów emerytalnych w czasie kryzysu (B8-1096/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Florian Philippot and Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie liberalizacji reżimu wizowego dla obywateli tureckich (B8-1097/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Florian Philippot and Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie planu restrukturyzacji Arevy i przepisów dotyczących pomocy państwa (B8-1098/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania konfliktom interesów byłych komisarzy europejskich (B8-1099/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie specjalnych i lepiej dostosowanych programów promujących reintegrację zawodową osób powyżej 50. roku życia (B8-1100/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju walki z podrabianiem produktów (B8-1101/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie reformy systemu bezpieczeństwa drogowego (B8-1102/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (B8-1103/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamknięcia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (B8-1104/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie energii jądrowej (B8-1105/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia stosowania pestycydów w celu lepszej ochrony wody (B8-1106/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie pieczy nad dziećmi osieroconymi w wyniku kobietobójstwa (B8-1107/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania przemytu kości słoniowej do Europy dzięki polowaniom dla trofeów (B8-1108/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie właściwej gospodarki wodnej (B8-1109/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie warunków zatrudnienia w sektorze transportu lotniczego (B8-1110/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie programu wspierania reform i zaangażowania państw członkowskich (B8-1111/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON


3. Wolontariat europejski (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000107/2016), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Wolontariat europejski (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa rozwinęła pytanie.

Tibor Navracsics (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krystynę Łybacką, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Thomasa Manna, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię Costę, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Milan Zver, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Josu Juaristiego Abaunza, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús i Cécile Kashetu Kyenge.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Głos zabrał Tibor Navracsics.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Silvia Costa i Petra Kammerevert, w imieniu grupy S&D, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver i Elissavet Vozemberg-Vrionidi, w imieniu grupy PPE, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka i Barbara Spinelli, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin i Marielle de Sarnez, w imieniu grupy ALDE, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wolontariatu europejskiego (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 27 października 2016 r.


4. Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015 (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie oceny strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2013–2015 [2015/2351(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Andrea Bocskor dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 27.10.2016.


5. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 25 października 2016 r.

Valentin Ioan Mic (nr 1017/2016); (*) (nr 1018/2016); (*) (nr 1019/2016); Claudia Porzi (nr 1020/2016); Karine Bachelier (nr 1021/2016); Flavio Miccono (nr 1022/2016); (*) (nr 1023/2016); (*) (nr 1024/2016); (*) (nr 1025/2016); Marzena Korgol (nr 1026/2016); (*) (nr 1027/2016); (*) (nr 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (nr 1029/2016); (*) (nr 1030/2016); (*) (nr 1032/2016); (*) (nr 1033/2016); (*) (nr 1034/2016); (*) (nr 1035/2016); Luca Gardella (nr 1036/2016); (*) (nr 1037/2016); (*) (nr 1038/2016); (*) (nr 1039/2016); (*) (nr 1040/2016); Mireta Nastase (nr 1041/2016); (*) (nr 1042/2016); (*) (nr 1043/2016); (*) (nr 1044/2016); (*) (nr 1045/2016); (*) (nr 1046/2016); (*) (nr 1047/2016); (*) (nr 1048/2016); (*) (nr 1049/2016); (*) (nr 1050/2016); (*) (nr 1051/2016); (*) (nr 1052/2016); (*) (nr 1053/2016); (*) (nr 1054/2016); (*) (nr 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (nr 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (nr 1057/2016); Antonio de Palma (nr 1058/2016); (*) (nr 1059/2016); (*) (nr 1060/2016); (*) (nr 1061/2016); Salvatore Licata (nr 1062/2016); Pasqualino Ludovico (nr 1063/2016); (*) (nr 1064/2016); (*) (nr 1065/2016); (*) (nr 1066/2016); (*) (nr 1067/2016); Juliette Higgins (nr 1068/2016); Stephen Lawrence (nr 1069/2016); Xavier Barba Girona (nr 1070/2016); (*) (nr 1071/2016); (*) (nr 1072/2016); (*) (nr 1073/2016); (*) (nr 1074/2016); (*) (nr 1075/2016); (*) (nr 1076/2016); (*) (nr 1077/2016); (*) (nr 1078/2016); (*) (nr 1079/2016); Silvana Nodari (nr 1080/2016); Javier Sendín Calvo (nr 1081/2016); (*) (nr 1082/2016); (*) (nr 1083/2016); Alastair Patterson (nr 1084/2016); Pierpaolo Volpe (nr 1085/2016); (*) (nr 1086/2016); (*) (nr 1087/2016); (*) (nr 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (nr 1089/2016); (*) (nr 1090/2016); Massimo D'Agostino (nr 1091/2016); Mario Di Ciccio (nr 1092/2016); (*) (nr 1093/2016); (*) (nr 1094/2016); Frank Wilson (nr 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (nr 1096/2016); (*) (nr 1097/2016); (*) (nr 1098/2016); Alessandro Ciompi (nr 1099/2016); Eigil Johannesen (nr 1100/2016); Gianni Mari (nr 1101/2016); (*) (nr 1102/2016); Raquel Barris Martí (nr 1103/2016); (*) (nr 1104/2016); (*) (nr 1105/2016); (*) (nr 1106/2016); (*) (nr 1107/2016); (*) (nr 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (nr 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (nr 1110/2016); Bernd Golder (nr 1111/2016); Véronique Robert (nr 1112/2016); Siegfried Frohn (nr 1113/2016); (*) (nr 1114/2016); (*) (nr 1115/2016); Flavio Miccono (nr 1116/2016); Matthias Bausch (nr 1117/2016); (*) (nr 1118/2016); Luis Rodríguez (nr 1119/2016); (*) (nr 1120/2016); (*) (nr 1121/2016); (*) (nr 1122/2016); (*) (nr 1123/2016); (*) (nr 1124/2016); Giambattista Scivoletto (nr 1125/2016).

(*) Nazwisko poufne

Petycja nr 1031/2016 została wycofana z rejestru ogólnego w wyniku jej wycofania przez składającego petycję już po jej zarejestrowaniu.

Przewodniczący ogłosił, że dnia 25 października 2016 r. skierował do właściwej komisji zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 13 Regulaminu dwie petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i które nie zamieszkują lub nie mają swojej statutowej siedziby na terenie państwa członkowskiego.


6. W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich [2015/2226(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Eric Andrieu dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling i Csaba Sógor.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 27.10.2016.


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

7. Nagroda Sacharowa 2016 (ogłoszenie laureatów)

Przewodniczący podał do wiadomości, że Konferencja Przewodniczących postanowiła przyznać Nagrodę im. Sacharowa za 2016 r. dwóm Irakijkom ze społeczności jazydzkiej, które uciekły przed Państwem Islamskim: Nadii Murad Basee i Lamiyi Aji Ashar.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas sesji grudniowej w Strasburgu.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Antonio Tajani i Gabriele Zimmer.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0418)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0418)

Odmówiono udzielenia absolutorium (zob. art. 5 ust. 2 lit. b) załącznika V do Regulaminu).


8.2. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (głosowanie)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0419)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0419)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 2 załącznika V do Regulaminu).


8.3. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (głosowanie)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0420)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0420)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 2 załącznika V do Regulaminu).


8.4. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0421)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0421)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 2 załącznika V do Regulaminu).


8.5. Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu (2016/2956(RSP))

Projekty rezolucji B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1159/2016

(zastępujący B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

złożony przez następujących posłów:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie i László Tőkés, w imieniu grupy PPE;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Helmut Scholz, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0422)

(Projekt rezolucji B8-1169/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


8.6. Sytuacja dziennikarzy w Turcji (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja dziennikarzy w Turcji (2016/2935(RSP))

Projekty rezolucji B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1158/2016

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1162/2016

(zastępujący B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz i Curzio Maltese, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun i Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0423)


8.7. Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie(2016/2936(RSP))

Projekty rezolucji B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1120/2016

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1122/2016

(zastępujący B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle i Julia Pitera, w imieniu grupy PPE;

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek i Molly Scott Cato, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0424)

(Projekty rezolucji B8-1129/2016 i B8-1130/2016 stały się bezprzedmiotowe.)


8.8. Wolontariat europejski (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000107/2016), które skierowali Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Wolontariat europejski (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Projekty rezolucji B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1126/2016

(zastępujący B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

złożony przez następujących posłów:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, w imieniu grupy PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka i Marlene Mizzi, w imieniu grupy S&D;

—   Angel Dzhambazki i Andrew Lewer, w imieniu grupy ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic i Hannu Takkula, w imieniu grupy ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rebecca Harms i Ernest Maragall, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0425)


8.9. Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2013–2015 [2015/2351(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (komisja CULT)

Przyjęto (P8_TA(2016)0426)


8.10. W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich [2015/2226(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0427).


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Drugie sprawozdanie: Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan i Monica Macovei

Sytuacja dziennikarzy w Turcji - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil i Monica Macovei

Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei i Seán Kelly

Wolontariat europejski - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov i Seán Kelly.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Mara Bizzotto poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Ryszarda Czarneckiego (A8-0271/2016).

Geoffrey Van Orden poinformował, że chciał zagłosować przeciw pierwszej części ust. 14 sprawozdania Erica Andrieu (A8-0285/2016).


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.30 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębokowodnych w północno-wschodnim Atlantyku i przepisy dotyczące połowów w wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)
odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 28 października 2016 r.


13. Zmiana czasu z letniego na zimowy (debata)

Oświadczenie Komisji: Zmiana czasu z letniego na zimowy (2016/2951(RSP))

Tibor Navracsics (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Herbert Reul w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Tarabellę, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Anna Záborská, Marc Tarabella, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inés Ayalę Sender, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker i Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Tibor Navracsics.

Debata została zamknięta.


14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)

- Ustanowienie programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(opinia: CONT, IMCO (art. 54 Regulaminu))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 września 2016 r.)

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Określanie zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(opinia: ITRE, INTA, AGRI (art. 54 Regulaminu), ENVI (art. 54 Regulaminu))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 października 2016 r.)

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja DEVE

- Bezpaństwowość w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (2016/2220(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
(opinia: DEVE)

komisje ECON, IMCO

- Ustanowienie programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
(opinia: CONT (art. 53 Regulaminu), IMCO (art. 53 Regulaminu))


15. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 25/2016, 26/2016 i 27/2016;

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 i 27/2016 – sekcja III – Komisja.


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 21 listopada 2016 r. do 24 listopada 2016 r.


18. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności