Kazalo 
Zapisnik
PDF 254kWORD 82k
Četrtek, 27. oktober 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Evropska prostovoljska služba (razprava)
 4.Strategija EU za mlade 2013–2015 (kratka predstavitev)
 5.Peticije
 6.Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju (kratka predstavitev)
 7.Nagrada Saharova 2016 (razglasitev dobitnikov)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)
  8.3.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)
  8.4.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  8.5.Razmere v severnem Iraku/Mosulu (glasovanje)
  8.6.Položaj novinarjev v Turčiji (glasovanje)
  8.7.Jedrska varnost in neširjenje jedrskega orožja (glasovanje)
  8.8.Evropska prostovoljska služba (glasovanje)
  8.9.Strategija EU za mlade 2013–2015 (glasovanje)
  8.10.Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 13.Preklop med poletnim in zimskim časom (razprava)
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Prerazporeditev sredstev
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o zdravju novorojenčkov (B8-1021/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o nevarnostih, povezanih z visoko stopnjo glasnosti pri uporabi naglavnih ali ušesnih slušalk (B8-1022/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za kemikalije (B8-1023/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za okolje (B8-1025/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (B8-1026/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za pomorsko varnost (B8-1028/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o krizi, ki pesti pridelovalce mleka (B8-1029/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o odobritvi izvzetja za naravna eterična olja sivke v uredbi REACH (B8-1030/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Agencije Evropske unije za železnice (B8-1031/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (B8-1032/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije v zvezi z zaprtjem Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (B8-1033/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Satelitskega centra Evropske unije (B8-1034/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Dominique Bilde in Marie-Christine Boutonnet. Predlog resolucije o terapiji z živalmi (B8-1035/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske fundacije za usposabljanje (B8-1036/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odpravi kastracije prašičev (B8-1037/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odpravi brušenja zob pri prašičih (B8-1038/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji krav dojilj (B8-1039/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji telet (B8-1040/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odpravi krajšanja repov pri prašičih (B8-1041/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji goveda (B8-1044/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o divjem lovu na afriške in azijske slone (B8-1045/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah pri reji krav molznic (B8-1046/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Inštituta Evropske unije za varnostne študije (B8-1047/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropskega inštituta za enakost spolov (B8-1048/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (B8-1049/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o Uradu Evropske unije za pravosodno sodelovanje (B8-1050/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o bakterijah, odpornih na antibiotike (B8-1059/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o boju proti pedofiliji (B8-1091/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o boju proti potratnem ravnanju s papirjem (B8-1092/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o težavah zaradi financiranja podjetij brez finančnih posrednikov (B8-1093/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o strukturnih neravnovesjih v mednarodni trgovini zaradi nelojalne kitajske konkurence (B8-1094/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o nakazilih iz razvitih v manj razvite države (B8-1095/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o posledicah reformnih politik na področju pokojninskih sistemov v času krize (B8-1096/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Florian Philippot in Sophie Montel. Predlog resolucije o predlagani poenostavitvi vizumskega režima za turške državljane (B8-1097/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Florian Philippot and Sophie Montel. Predlog resolucije o načrtu za prestrukturiranje podjetja Areva in pravilih o državni pomoči (B8-1098/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o preprečevanju navzkrižij interesov nekdanjih evropskih komisarjev (B8-1099/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po posebnih in ustreznejših programih za spodbujanje ponovne vključitve delavcev, starejših od 50 let, na trg dela (B8-1100/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o napredku pri boju proti ponarejanju (B8-1101/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o reformi sistema varnosti v cestnem prometu (B8-1102/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (B8-1103/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (B8-1104/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o jedrski energiji (B8-1105/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o omejevanju uporabe pesticidov za boljše varstvo voda (B8-1106/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oddaji otrok, osirotelih zaradi feminicida, v rejništvo (B8-1107/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o boju proti trgovini s slonovino, dobljeno z lovom na trofeje in namenjeno v Evropo (B8-1108/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustreznem upravljanju vodnih virov (B8-1109/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pogojih za zaposlovanje v letalskem sektorju (B8-1110/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

TRAN

- Dominique Martin. Predlog resolucije o programu za podporo strukturnim reformam in vključenosti držav članic (B8-1111/2016)

posredovano

pristojni :

ECON


3. Evropska prostovoljska služba (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000107/2016), ki ga je postavila Silvia Costa, v imenu odbora CULT, Komisiji: Evropska prostovoljska služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa je predstavila vprašanje.

Tibor Navracsics (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Curzio Maltese v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krystyna Łybacka, Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Thomas Mann, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia Costa, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Milan Zver, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús in Cécile Kashetu Kyenge.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso in Tonino Picula.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Govoril je Tibor Navracsics.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Silvia Costa in Petra Kammerevert, v imenu skupine S&D, o prostovoljstvu in Evropski prostovoljski službi (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver in Elissavet Vozemberg-Vrionidi, v imenu skupine PPE, o Evropski prostovoljski službi (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka in Barbara Spinelli, v imenu skupine GUE/NGL, o evropski prostovoljski službi (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin in Marielle de Sarnez, v imenu skupine ALDE, o evropski prostovoljski službi (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer in Angel Dzhambazki, v imenu skupine ECR, o Evropski prostovoljski službi (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel, v imenu skupine Verts/ALE, o Evropski prostovoljski službi (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 27.10.2016.


4. Strategija EU za mlade 2013–2015 (kratka predstavitev)

Poročilo o oceni strategije EU za mlade 2013–2015 [2015/2351(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Andrea Bocskor je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič in Jean-Paul Denanot.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 27.10.2016.


5. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

25. oktobra 2016

Valentin Ioan Mic (št.1017/2016); (*) (št.1018/2016); (*) (št.1019/2016); Claudia Porzi (št.1020/2016); Karine Bachelier (št.1021/2016); Flavio Miccono (št.1022/2016); (*) (št.1023/2016); (*) (št.1024/2016); (*) (št.1025/2016); Marzena Korgol (št.1026/2016); (*) (št.1027/2016); (*) (št.1028/2016); Elvira Granja Bernardo (št.1029/2016); (*) (št.1030/2016); (*) (št.1032/2016); (*) (št.1033/2016); (*) (št.1034/2016); (*) (št.1035/2016); Luca Gardella (št.1036/2016); (*) (št.1037/2016); (*) (št.1038/2016); (*) (št.1039/2016); (*) (št.1040/2016); Mireta Nastase (št.1041/2016); (*) (št.1042/2016); (*) (št.1043/2016); (*) (št.1044/2016); (*) (št.1045/2016); (*) (št.1046/2016); (*) (št.1047/2016); (*) (št.1048/2016); (*) (št.1049/2016); (*) (št.1050/2016); (*) (št.1051/2016); (*) (št.1052/2016); (*) (št.1053/2016); (*) (št.1054/2016); (*) (št.1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (št.1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (št.1057/2016); Antonio de Palma (št.1058/2016); (*) (št.1059/2016); (*) (št.1060/2016); (*) (št.1061/2016); Salvatore Licata (št.1062/2016); Pasqualino Ludovico (št.1063/2016); (*) (št.1064/2016); (*) (št.1065/2016); (*) (št.1066/2016); (*) (št.1067/2016); Juliette Higgins (št.1068/2016); Stephen Lawrence (št.1069/2016); Xavier Barba Girona (št.1070/2016); (*) (št.1071/2016); (*) (št.1072/2016); (*) (št.1073/2016); (*) (št.1074/2016); (*) (št.1075/2016); (*) (št.1076/2016); (*) (št.1077/2016); (*) (št.1078/2016); (*) (št.1079/2016); Silvana Nodari (št.1080/2016); Javier Sendín Calvo (št.1081/2016); (*) (št.1082/2016); (*) (št.1083/2016); Alastair Patterson (št.1084/2016); Pierpaolo Volpe (št.1085/2016); (*) (št.1086/2016); (*) (št.1087/2016); (*) (št.1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (št.1089/2016); (*) (št.1090/2016); Massimo D'Agostino (št.1091/2016); Mario Di Ciccio (št.1092/2016); (*) (št.1093/2016); (*) (št.1094/2016); Frank Wilson (št.1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (št.1096/2016); (*) (št.1097/2016); (*) (št.1098/2016); Alessandro Ciompi (št.1099/2016); Eigil Johannesen (št.1100/2016); Gianni Mari (št.1101/2016); (*) (št.1102/2016); Raquel Barris Martí (št.1103/2016); (*) (št.1104/2016); (*) (št.1105/2016); (*) (št.1106/2016); (*) (št.1107/2016); (*) (št.1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (št.1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (št.1110/2016); Bernd Golder (št.1111/2016); Véronique Robert (št.1112/2016); Siegfried Frohn (št.1113/2016); (*) (št.1114/2016); (*) (št.1115/2016); Flavio Miccono (št.1116/2016); Matthias Bausch (št.1117/2016); (*) (št.1118/2016); Luis Rodríguez (št.1119/2016); (*) (št.1120/2016); (*) (št.1121/2016); (*) (št.1122/2016); (*) (št.1123/2016); (*) (št.1124/2016); Giambattista Scivoletto (št.1125/2016).

(*) Ime je zaupno

Peticija št.1031/2016 je bila izbrisana iz registra, saj jo je vlagatelj peticije po registraciji umaknil.

Predsednik je sporočil, da je 25. oktobra 2016 v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika pristojnemu odboru posredoval dve peticiji, ki ju je prejel Evropski parlament, poslale pa so ju fizične oziroma pravne osebe, ki niso državljani Unije in nimajo prebivališča oziroma sedeža v eni od držav članic.


6. Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju (kratka predstavitev)

Poročilo: Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju [2015/2226(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Eric Andrieu je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling in Csaba Sógor.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 27.10.2016.


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

7. Nagrada Saharova 2016 (razglasitev dobitnikov)

Predsednik je sporočil, da se je konferenca predsednikov odločila nagrado Saharova 2016 podeliti Nadii Murad Basi in Lamiji Adži Bašar, Iračankama iz jezidske skupnosti, ki sta uspeli pobegniti iz rok Islamske države.

Podelitvena slovesnost bo potekala med decembrskim zasedanjem v Strasbourgu.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorila sta Antonio Tajani in Gabriele Zimmer.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0418)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0418)

Razrešnica ni bila podeljena (glej Prilogo V, člen 5(2)(b) Poslovnika).


8.2. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0419)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0419)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(2)(a) Poslovnika)..


8.3. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0420)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0420)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(2)(a) Poslovnika)..


8.4. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0421)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0421)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(2)(a) Poslovnika)..


8.5. Razmere v severnem Iraku/Mosulu (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v severnem Iraku/Mosulu (2016/2956(RSP))

predlogi resolucij B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1159/2016

(ki nadomešča B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie in László Tőkés v imenu skupine PPE;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0422)

(Predlog resolucije B8-1169/2016 je brezpredmeten.)


8.6. Položaj novinarjev v Turčiji (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Položaj novinarjev v Turčiji (2016/2935(RSP))

predlogi resolucij B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1158/2016

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1162/2016

(ki nadomešča B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz in Curzio Maltese v imenu skupine GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0423)


8.7. Jedrska varnost in neširjenje jedrskega orožja (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Jedrska varnost in neširjenje jedrskega orožja(2016/2936(RSP))

predlogi resolucij B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1120/2016

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1122/2016

(ki nadomešča B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle in Julia Pitera v imenu skupine PPE;

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek in Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0424)

(Predlogi resolucij B8-1129/2016 in B8-1130/2016 so brezpredmetni.)


8.8. Evropska prostovoljska služba (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000107/2016) ki ga je postavil Silvia Costa, v imenu odbora CULT, Komisiji: Evropska prostovoljska služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

predlogi resolucij B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1126/2016

(ki nadomešča B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v imenu skupine PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka in Marlene Mizzi v imenu skupine S&D;

—   Angel Dzhambazki in Andrew Lewer v imenu skupine ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL;

—   Rebecca Harms in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0425)


8.9. Strategija EU za mlade 2013–2015 (glasovanje)

Poročilo o oceni strategije EU za mlade 2013–2015 [2015/2351(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor CULT)

Sprejeto (P8_TA(2016)0426)


8.10. Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju (glasovanje)

Poročilo: Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju [2015/2226(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0427).


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Drugo poročilo: Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan in Monica Macovei

Položaj novinarjev v Turčiji - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil in Monica Macovei

Jedrska varnost in neširjenje jedrskega orožja - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei in Seán Kelly

Evropska prostovoljska služba - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly in Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly in Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov in Seán Kelly.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Mara Bizzotto je sporočila, da njena volilna naprava med glasovanjem o poročilu Ryszarda Czarneckega (A8-0271/2016) ni delovala.

Geoffrey Van Orden je sporočil, da je želel glasovati proti prvemu delu odstavka 14 v poročilu, ki ga je pripravil Eric Andrieu (A8-0285/2016).


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.30, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasil, da je od Sveta prejel naslednja stališča z razlogi, zaradi katerih je Svet stališča sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe evropskega Parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za notranje storitve železniškega potniškega prevoza (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture - sprejeto s strani Sveta dne 17. oktobra 2016 (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)

posredovano pristojnemu odboru : TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)

posredovano pristojnemu odboru: PECH

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 28. oktobra 2016.


13. Preklop med poletnim in zimskim časom (razprava)

Izjava Komisije: Preklop med poletnim in zimskim časom (2016/2951(RSP))

Tibor Navracsics (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Herbert Reul v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, Julia Reid v imenu skupine EFDD, Anna Záborská, Marc Tarabella, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Inés Ayala Sender, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker in Jiří Pospíšil.

Govoril je Tibor Navracsics.

Razprava se je zaključila.


14. Sklepi o določenih dokumentih

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor ECON (člen 54 Poslovnika)

- Vzpostavitev programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(mnenje: CONT, IMCO (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. septembra 2016)

odbor IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Določitev pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(mnenje: ITRE, INTA, AGRI (člen 54 Poslovnika), ENVI (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. oktobra 2016)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor DEVE

- Apatridnost v južni in jugovzhodni Aziji (2016/2220(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
(mnenje: DEVE)

odbori ECON, IMCO

- Vzpostavitev programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ECON
(mnenje: CONT (člen 53 Poslovnika), IMCO (člen 53 Poslovnika))


15. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun se je v skladu s členom 27(3) finančne uredbe odločil odobriti prerazporeditve sredstev Evropske komisije DEC 25/2016, 26/2016 in 27/2016;

Svet Evropske unije je v skladu s členom 27(4) finančne uredbe obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditev sredstev DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 in 27/2016 – oddelek III – Komisija.


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 21. do 24. novembra 2016.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov