Index 
Protokoll
PDF 258kWORD 81k
Torsdagen den 27 oktober 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Europeiska volontärtjänsten (debatt)
 4.EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 (kortfattad redogörelse)
 5.Framställningar
 6.Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden (kortfattad redogörelse)
 7.Sacharovpriset 2016 (tillkännagivande av pristagarna)
 8.Omröstning
  8.1.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac (omröstning)
  8.3.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis (omröstning)
  8.4.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  8.5.Situationen i norra Irak/Mosul (omröstning)
  8.6.Situationen för journalister i Turkiet (omröstning)
  8.7.Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (omröstning)
  8.8.Europeiska volontärtjänsten (omröstning)
  8.9.EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 (omröstning)
  8.10.Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 13.Övergången mellan sommar- och vintertid (debatt)
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Anslagsöverföringar
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

DEVE

rådgivande utskott:

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

DEVE, BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om neonatal hälsa (B8-1021/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om riskerna med höga ljudnivåer vid användningen av hörlurar (B8-1022/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av Europeiska kemikaliemyndigheten (B8-1023/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av Europeiska miljöbyrån (B8-1025/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av genomförandeorganet för innovation och nätverk (B8-1026/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (B8-1028/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om krisen för mjölkproducenter (B8-1029/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om att bevilja undantag för naturlig eterisk lavendelolja inom ramen för Reach-förordningen (B8-1030/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska unionens järnvägsbyrå (B8-1031/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (B8-1032/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (B8-1033/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska unionens satellitcentrum (B8-1034/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

BUDG

- Dominique Bilde och Marie-Christine Boutonnet. Förslag till resolution om husdjursterapi (B8-1035/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (B8-1036/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om avskaffande av kastrering av grisar (B8-1037/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om avskaffande av tandfilning på grisar (B8-1038/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av am- och dikor (B8-1039/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av kalvar (B8-1040/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om avskaffande av svanskupering på grisar (B8-1041/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av stutar (B8-1044/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om olaglig jakt på afrikanska och asiatiska elefanter (B8-1045/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av mjölkkor (B8-1046/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (B8-1047/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska jämställdhetsinstitutet (B8-1048/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (B8-1049/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om Europeiska enheten för rättsligt samarbete (B8-1050/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

BUDG

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om antibiotikaresistenta bakterier (B8-1059/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om kampen mot barnpornografi (B8-1091/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om kampen mot pappersslöseri (B8-1092/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om problemen som orsakas av företagens direktfinansiering (B8-1093/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den strukturella obalansen i den internationella handeln till följd av illojal konkurrens från Kina (B8-1094/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om penningöverföringar från utvecklade länder till utvecklingsländerna (B8-1095/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om konsekvenserna av reformen av pensionssystemen i kristider (B8-1096/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Florian Philippot och Sophie Montel. Förslag till resolution om viseringsliberalisering för turkiska medborgare (B8-1097/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Florian Philippot och Sophie Montel. Förslag till resolution om en omstruktureringsplan för Areva och rätten till statligt stöd (B8-1098/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förebyggande av intressekonflikter bland före detta ledamöter av Europeiska kommissionen (B8-1099/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av specifika program för att hitta nya jobb till personer över 50 år (B8-1100/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utveckling av kampen mot varumärkesförfalskning (B8-1101/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om reformering av systemet för trafiksäkerhet (B8-1102/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (B8-1103/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (B8-1104/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

BUDG

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om kärnenergi (B8-1105/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om att begränsa användningen av bekämpningsmedel för att främja skyddet av vatten (B8-1106/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om föräldralösa barn till kvinnor som mördats – tilldelning av vårdnad (B8-1107/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om den troféjakt som bidrar till kampen mot elfenbenshandeln till Europa (B8-1108/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om korrekt förvaltning av vattenresurser (B8-1109/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om anställningsvillkor i luftfartssektorn (B8-1110/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

TRAN

- Dominique Martin. Förslag till resolution om stödprogrammet för strukturreformer och medlemsstaternas deltagande (B8-1111/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON


3. Europeiska volontärtjänsten (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000107/2016) från Silvia Costa, för utskottet CULT, till kommissionen: Europeisk volontärtjänst (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa, ersättare för frågeställaren, utvecklade frågan.

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krystyna Łybacka, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thomas Mann, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia Costa, Eleftherios Synadinos, grupplös, Milan Zver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús och Cécile Kashetu Kyenge.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Talare: Tibor Navracsics.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Silvia Costa och Petra Kammerevert, för S&D-gruppen, om frivilligarbete och Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016),

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver och Elissavet Vozemberg-Vrionidi, för PPE-gruppen, om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016),

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen, om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016),

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin och Marielle de Sarnez, för ALDE-gruppen, om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016),

—   Andrew Lewer och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016),

—   Helga Trüpel, för Verts/ALE-gruppen, om Europeiska volontärtjänsten (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 27.10.2016.


4. EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 (kortfattad redogörelse)

Betänkande om bedömning av EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 [2015/2351(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Andrea Bocskor redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič och Jean-Paul Denanot.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 27.10.2016.


5. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 25 oktober 2016

Valentin Ioan Mic (nr 1017/2016); (*) (nr 1018/2016); (*) (nr 1019/2016); Claudia Porzi (nr 1020/2016); Karine Bachelier (nr 1021/2016); Flavio Miccono (nr 1022/2016); (*) (nr 1023/2016); (*) (nr 1024/2016); (*) (nr 1025/2016); Marzena Korgol (nr 1026/2016); (*) (nr 1027/2016); (*) (nr 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (nr 1029/2016); (*) (nr 1030/2016); (*) (nr 1032/2016); (*) (nr 1033/2016); (*) (nr 1034/2016); (*) (nr 1035/2016); Luca Gardella (nr 1036/2016); (*) (nr 1037/2016); (*) (nr 1038/2016); (*) (nr 1039/2016); (*) (nr 1040/2016); Mireta Nastase (nr 1041/2016); (*) (nr 1042/2016); (*) (nr 1043/2016); (*) (nr 1044/2016); (*) (nr 1045/2016); (*) (nr 1046/2016); (*) (nr 1047/2016); (*) (nr 1048/2016); (*) (nr 1049/2016); (*) (nr 1050/2016); (*) (nr 1051/2016); (*) (nr 1052/2016); (*) (nr 1053/2016); (*) (nr 1054/2016); (*) (nr 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (nr 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (nr 1057/2016); Antonio de Palma (nr 1058/2016); (*) (nr 1059/2016); (*) (nr 1060/2016); (*) (nr 1061/2016); Salvatore Licata (nr 1062/2016); Pasqualino Ludovico (nr 1063/2016); (*) (nr 1064/2016); (*) (nr 1065/2016); (*) (nr 1066/2016); (*) (nr 1067/2016); Juliette Higgins (nr 1068/2016); Stephen Lawrence (nr 1069/2016); Xavier Barba Girona (nr 1070/2016); (*) (nr 1071/2016); (*) (nr 1072/2016); (*) (nr 1073/2016); (*) (nr 1074/2016); (*) (nr 1075/2016); (*) (nr 1076/2016); (*) (nr 1077/2016); (*) (nr 1078/2016); (*) (nr 1079/2016); Silvana Nodari (nr 1080/2016); Javier Sendín Calvo (nr 1081/2016); (*) (nr 1082/2016); (*) (nr 1083/2016); Alastair Patterson (nr 1084/2016); Pierpaolo Volpe (nr 1085/2016); (*) (nr 1086/2016); (*) (nr 1087/2016); (*) (nr 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (nr 1089/2016); (*) (nr 1090/2016); Massimo D'Agostino (nr 1091/2016); Mario Di Ciccio (nr 1092/2016); (*) (nr 1093/2016); (*) (nr 1094/2016); Frank Wilson (nr 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (nr 1096/2016); (*) (nr 1097/2016); (*) (nr 1098/2016); Alessandro Ciompi (nr 1099/2016); Eigil Johannesen (nr 1100/2016); Gianni Mari (nr 1101/2016); (*) (nr 1102/2016); Raquel Barris Martí (nr 1103/2016); (*) (nr 1104/2016); (*) (nr 1105/2016); (*) (nr 1106/2016); (*) (nr 1107/2016); (*) (nr 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (nr 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (nr 1110/2016); Bernd Golder (nr 1111/2016); Véronique Robert (nr 1112/2016); Siegfried Frohn (nr 1113/2016); (*) (nr 1114/2016); (*) (nr 1115/2016); Flavio Miccono (nr 1116/2016); Matthias Bausch (nr 1117/2016); (*) (nr 1118/2016); Luis Rodríguez (nr 1119/2016); (*) (nr 1120/2016); (*) (nr 1121/2016); (*) (nr 1122/2016); (*) (nr 1123/2016); (*) (nr 1124/2016); Giambattista Scivoletto (nr 1125/2016).

(*) Namnet konfidentiellt

Framställning 1031/2016 hade avlägsnats från registret eftersom framställaren hade dragit tillbaka den efter registreringen.

Talmannen meddelade att han den 25 oktober 2016 till det ansvariga utskottet hade hänvisat två framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


6. Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden (kortfattad redogörelse)

Betänkande om hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden [2015/2226(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Eric Andrieu redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling och Csaba Sógor.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 27.10.2016.


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

7. Sacharovpriset 2016 (tillkännagivande av pristagarna)

Talmannen meddelade att talmanskonferensen beslutat att förläna Sacharovpriset 2016 åt två irakiska yazidiska kvinnor som flytt från IS, Nadia Murad Basee och Lamiya Aji Bashar.

Priset skulle överlämnas under sammanträdesperioden i Strasbourg i december.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Antonio Tajani och Gabriele Zimmer.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0418)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0418)

Ansvarsfrihet beviljades inte (se artikel 5.2 b i bilaga V till arbetsordningen).


8.2. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac (omröstning)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0419)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0419)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.2 a i bilaga V till arbetsordningen).


8.3. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis (omröstning)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0420)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0420)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.2 a i bilaga V till arbetsordningen).


8.4. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0421)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0421)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.2 a i bilaga V till arbetsordningen).


8.5. Situationen i norra Irak/Mosul (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP))

Resolutionsförslag B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1159/2016

(ersätter B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie och László Tőkés för PPE-gruppen,

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0422)

(Resolutionsförslag B8-1169/2016 bortföll.)


8.6. Situationen för journalister i Turkiet (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP))

Resolutionsförslag B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1158/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1162/2016

(ersätter B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki och Raffaele Fitto, för ECR,

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz och Curzio Maltese, för GUE/NGL-gruppen,

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun och Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0423)


8.7. Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning(2016/2936(RSP))

Resolutionsförslag B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1120/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1122/2016

(ersätter B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle och Julia Pitera, för PPE-gruppen,

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen,

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek och Molly Scott Cato, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0424)

(Resolutionsförslagen B8-1129/2016 och B8-1130/2016 bortföll.)


8.8. Europeiska volontärtjänsten (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000107/2016) från Silvia Costa, för utskottet CULT, till kommissionen: Europeisk volontärtjänst (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Resolutionsförslag B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1126/2016

(ersätter B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen,

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka och Marlene Mizzi, för S&D-gruppen,

—   Angel Dzhambazki och Andrew Lewer, för ECR-gruppen,

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic och Hannu Takkula, för ALDE-gruppen,

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen,

—   Rebecca Harms och Ernest Maragall, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0425)


8.9. EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 (omröstning)

Betänkande om bedömning av EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 [2015/2351(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (CULT-utskottet)

Antogs (P8_TA(2016)0426)


8.10. Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden (omröstning)

Betänkande om hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden [2015/2226(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0427).


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande 2 Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan och Monica Macovei

Situationen för journalister i Turkiet - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil och Monica Macovei

Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei och Seán Kelly

Europeiska volontärtjänsten - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly och Danuta Jazłowiecka

Betänkande Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Momchil Nekov, Seán Kelly och Danuta Jazłowiecka

Betänkande Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov och Seán Kelly.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Mara Bizzotto hade låtit meddela att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

Geoffrey Van Orden hade meddelat att han hade önskat rösta mot den första delen av punkt 14 i Eric Andrieus betänkande (A8-0285/2016).


(Sammanträdet avbröts kl. 13.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)
hänvisat till ansvarigt utskott : TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)
hänvisat till ansvarigt utskott : TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)
hänvisat till ansvarigt utskott : TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och Rådets FÖRORDNING om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)
hänvisat till ansvarigt utskott : PECH

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa nästföljande dag, den 28 oktober 2016.


13. Övergången mellan sommar- och vintertid (debatt)

Uttalande av kommissionen: Övergången mellan sommar- och vintertid (2016/2951(RSP))

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Herbert Reul för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Julia Reid för EFDD-gruppen, Anna Záborská, Marc Tarabella, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inés Ayala Sender, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker och Jiří Pospíšil.

Talare: Tibor Navracsics.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Beslut om vissa dokument

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

ECON-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(rådgivande utskott: CONT, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 september 2016)

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, INTA, AGRI, (artikel 54 i arbetsordningen), ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 oktober 2016)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Statslöshet i Syd- och Sydostasien (2016/2220(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott : AFET
(rådgivande utskott: DEVE)

Utskotten ECON och IMCO

- Inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
(rådgivande utskott: CONT (artikel 53 i arbetsordningen), IMCO (artikel 53 i arbetsordningen))


15. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 25/2016, 26/2016 och 27/2016,

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av anslagsöverföringarna DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 och 27/2016 - Avsnitt III - Kommissionen.


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 21–24 november 2016.


18. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy