Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg

2. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Fullständigt förhandlingsreferat

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Michela Giuffrida var närvarande vid sammanträdena den 15 juli 2014 och den 12 november 2014, men hennes namn fanns inte med på närvarolistan.

Michela Giuffrida hade meddelat att hon var närvarande vid sammanträdena den 20 oktober 2014 och den 12 januari 2015 men att hennes namn inte fanns med på närvarolistan.

°
° ° °

Talare: Tibor Szanyi yttrade sig om situationen för de mänskliga rättigheterna i Malaysia.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy