Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - Страсбург

3. Състав на Парламента

Хърватските компетентни органи уведомяват за назначаването на Ivica Tolić и Željana Zovko като членове на Европейския парламент на мястото на Andrej Plenković и Davor Ivo Stier, считано от 24 октомври 2016 г.

Парламентът отбелязва назначаването им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на техните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Ivica Tolić и Željana Zovko участват в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са направили декларация, че не упражняват длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Германските компетентни органи уведомяват за назначаването на Tiemo Wölken като член на Европейския парламент на мястото на Matthias Groote.

Парламентът отбелязва това, считано от 14 ноември 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Tiemo Wölken участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направил декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност